Flytta eller ändra storlek på en tabell

Flytta eller ändra storlek på en tabell

Att flytta eller ändra storlek på en tabell är vanligtvis lika enkelt som att dra med pekaren. Du kan också ange en viss storlek om du vill.

Flytta en tabell

 1. Klicka på tabellen som du vill flytta.

 2. För pekaren över tabellens yttre kantlinje (men inte på punkterna) och när pekaren blir en Korspil , klickar och drar du i kantlinjen för att flytta tabellen.

Tips:   Om du både vill flytta en tabell och skapa en dubblett av den håller du ned Ctrl samtidigt som du drar i tabellen.

Ändra storlek på en tabell

Dra för att ändra storlek på en tabell

 1. Klicka på tabellen som du vill ändra storlek på.

 2. Peka på ett storlekshandtag på tabellens kantlinje och klicka och dra i handtaget för att göra tabellen större eller mindre när pekaren blir en Korspil . Ett storlekshandtag är det kluster med punkter som visas i hörnen och sidorna av tabellen.

  Obs!

  • Om du vill behålla samma proportioner mellan tabellens höjd och bredd när du ändrar storlek trycker du på och håller ned SKIFT medan du drar för att ändra storlek på tabellen.

  • Om du vill att tabellen ska vara centrerad på bilden håller du ned CTRL medan du drar för att ändra storlek på tabellen.

  • Om du gör tabellen för stor för bilden klickar du på Ångra Knappen Ångra verktygsfältet Snabbåtkomst för att återställa tabellen till ursprunglig storlek.

Ange en specifik tabellstorlek

 1. Klicka på tabellen som du vill ändra storlek på.

 2. Ange den storlekdu vill ha i rutorna Höjd och Bredd i gruppen Tabellstorlek på fliken Layout under Tabellverktyg.

  Storlek på tabell

  Om du vill behålla samma förhållande mellan höjd och bredd på tabellen när du ändrar storlek markerar du kryssrutan Lås höjd-breddförhållandet.

Ändra storlek på en kolumn eller rad

 1. Klicka på tabellen som innehåller den kolumn eller rad som du vill ändra storlek på.

 2. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill ändra bredden på en kolumn för du pekaren över kanten på den kolumn som du vill ändra storlek på och när pekaren ändras till ett Bild på lodrät dubbelriktad pil , drar du kolumnen till höger eller vänster.

  • Om du vill ändra höjden på en rad för du pekaren över kantlinjen för den rad som du vill ändra storlek på och när pekaren ändras till en Bild på vågrät dubbelriktad pil , drar du raden uppåt eller nedåt.

   Meddelanden: 

   • Du kan också välja alternativen i gruppen Cellstorlek om du vill ändra storlek på rader och kolumner. Ange den storlekdu vill ha i rutorna Höjd och Bredd i gruppen Cellstorlek på fliken Layout under Tabellverktyg.

   • Det finns en minsta cellhöjd, vilket beror på teckenstorleken för texten i tabellcellen.

Se även

Ändra marginalerna mellan text och textrutans eller figurens kant

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×