Formatera datatypen Ja/Nej

Du kan ange egenskapen Format som de fördefinierade formaten Yes/No, True/False eller On/Off, eller som ett anpassat format för datatypen Yes/No.

Inställning

Access använder en kryssrutakontroll som standardkontroll för datatypen Yes/No. Fördefinierade och anpassade format ignoreras när en kryssruta används. Därför gäller bara de här formaten för data som visas i en kontroll av typen textruta.

Fördefinierade format

Yes, True och On är ekvivalenta, precis som No, False och Off. Om du anger ett fördefinierat format och sedan använder ett ekvivalent värde visas det fördefinierade formatet för det ekvivalenta värdet. Om du till exempel anger True eller På i en textrutekontroll där egenskapen Format satts till Yes/No konverteras värdet automatiskt till Yes.

Anpassade format

Datatypen Yes/No kan ha ett anpassat format med upp till tre avsnitt.

Avsnitt

Beskrivning

Första

Det här avsnittet påverkar inte datatypen Yes/No. Ett semikolon (;) krävs däremot som platshållare.

Andra

Texten som ska visas istället för värdet Yes, True eller On.

Tredje

Texten som ska visas istället för värdet No, False eller Off.


Exempel

I följande exempel visas ett anpassat Yes/No-format för en textrutekontroll. Ordet ”Always” visas i blått för Yes, True eller On medan ordet ”Never” visas i rött för No, False eller Off.

;"Always"[Blue];"Never"[Red]

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×