Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

När du har skapat en innehållsförteckning i Word kan du anpassa hur den visas. Om du anpassar din innehållsförteckning tillämpas inställningarna på den befintliga tabellen. Precis som du ser väljer du OK. Om du inte är nöjd med utseendet väljer du Avbryt och alla ändringar blir då bortglömda. Din innehållsförteckning kommer fortfarande att finnas där.

För att anpassa din befintliga innehållsförteckning:

 1. Gå till Referenser > Innehållsförteckning.

 2. Klicka på Anpassad innehållsförteckning.

 3. Använd inställningarna för att visa, dölja och justera sidnummer, lägga till eller ändra tabbutfyllnad, ange format och ange hur många rubriknivåer som ska visas. Mer information finns i anpassa innehållsförteckningen.

 1. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.

 2. Välj Ändra. Om knappen Ändra är nedtonad ändrar du Format till Från mall.

  Använd dialogrutan Innehållsförteckning till att anpassa utseendet på innehållsförteckningen.
 3. Klicka på den nivå som du vill ändra i listan Format. Klicka sedan på Ändra .

  I dialogrutan Ändra formatmall kan du ändra hur texten i innehållsförteckningen ser ut.
 4. Gör dina ändringar i fönstret Ändra formatmall.

 5. Välj OK för att spara ändringarna. Upprepa steg 3 och 4 för alla nivåer som du vill visa i innehållsförteckningen.

För att anpassa din befintliga innehållsförteckning:

 1. Gå till Referenser > Innehållsförteckning.

 2. Klicka på Anpassad innehållsförteckning.

 3. Använd inställningarna för att visa, dölja och justera sidnummer, lägga till eller ändra tabbutfyllnad, ange format och ange hur många rubriknivåer som ska visas.

 1. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.

 2. Välj Ändra. Om knappen Ändra är nedtonad ändrar du Format till Från mall.

 3. Klicka på den nivå som du vill ändra i listan Format. Klicka sedan på Ändra .

 4. Gör dina ändringar i fönstret Ändra formatmall.

 5. Välj OK för att spara ändringarna. Upprepa steg 3 och 4 för alla nivåer som du vill visa i innehållsförteckningen.

Om du vill anpassa din befintliga innehållsförteckning, eller skapa en ny tabell:

 1. Gå till Referenser>Innehållsförteckning>Infoga innehållsförteckning.

 2. Om du redan har en innehållsförteckning kommer anpassningar att användas. Annars infogas en ny anpassad tabell.

 3. Använd inställningarna för att visa, dölja och justera sidnummer, lägga till eller ändra tabbutfyllnad, ange format och ange hur många rubriknivåer som ska visas. Mer information finns i anpassa innehållsförteckningen.

 1. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning > Infoga innehållsförteckning.

 2. Välj Ändra. Om knappen Ändra är nedtonad ändrar du Format till Från mall.

 3. Klicka på den nivå som du vill ändra i listan Format. Klicka sedan på Ändra .

 4. Gör dina ändringar i fönstret Ändra formatmall.

 5. Välj OK för att spara ändringarna. Upprepa steg 3 och 4 för alla nivåer som du vill visa i innehållsförteckningen.

Har du en fråga om Word som vi inte har besvarat här?

Ställ en fråga i Word Answers-forumet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×