Formatera stapeldiagram av en Gantt-schemavy

Office 365-prenumeration, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Gantt-staplar kanske ser enkla ut, men de kan bli förvirrande när projektet växer och blir mer komplicerat. Att anpassa staplarna i en vyn Gantt-schema är ofta det första en projektledare gör för att göra projektet tydligare och snabbt kunna hitta problemområden.

Översikt över formatering av Gantt-schemavyn

I Gantt-schemavyer kan du snabbt visa aktivitetsinformation i kolumner och rader med motsvarande staplar längs en tidslinje. Du kan anpassa diagramdelen i de här vyerna i Project så att de passar dina behov bättre. Du kan till exempel ändra hur ledig tid visas, eller så kanske du vill formatera en Gantt-schemavy för att snabbt identifiera specifika aktiviteter, eller kanske du vill lägga till text för specifika staplar för att hjälpa dig att identifiera dem.

Tänk på att de ändringar du gör i en Gantt-schemavy inte påverkar utseendet i andra Gantt-schemavyer.

Vad vill du göra?

Ändra färg, form eller mönster för Gantt-staplar

Om du vill framhäva aktivitetsstaplar i en Gantt-schemavy, till exempel en milstolpe eller sammanfattningsaktivitet, kan du ändra deras färg, form eller mönster så att de sticker ut bland andra staplar av en viss typ.

 1. Använd en Gantt-schemavy.

 2. Dubbelklicka någonstans i schemadelen i Gantt-schemavyn (men inte på enskilda staplar) och klicka på Stil på staplar.

 3. I fältet Namn klickar du på typen av Gantt-stapel (som Aktivitet eller Förlopp) som du vill formatera och klickar sedan på fliken Staplar.

  Om typen av Gantt-stapel inte visas i tabellen kan du skapa en ny Gantt-stapel för den aktivitetstyp du vill använda.

 4. Under Start, Mitten och Slut klickar du på figurer, typer eller mönster och färger för stapeln.

  Vissa kategorier har endast en startform (som milstolpe) medan andra kategorier har en startform, en mittenstapel och en slutform (till exempel sammanfattningsaktiviteter).

Tips: Om du vill framhäva en viss Gantt-stapel genom att ändra formatering för den högerklickar du på stapeln och väljer en fyllningsfärg.

Ändra Gantt-staplar snabbt med hjälp av format

Du kan använda en fördefinierad formatmall för alla staplar i en Gantt-schemavy med ett enda klick.

 1. Använd en Gantt-schemavy. Fliken Gantt-schemaverktyg visas med underfliken Format.

 2. Klicka på en formatmall i gruppen Gantt-schemaformat.

  Bild på gruppen Gantt-schemaformat

Formatmallen används direkt för alla staplar i vyn.

Skapa en ny typ av Gantt-stapel

Om du vill framhäva en viss aktivitet-kategori som inte representeras av en egen Gantt-stapel kan du skapa ett nytt Gantt-stapelformat. Du kan till exempel skapa en typ av Gantt-stapel som visar outnyttjad tid eller som uppmärksammar försenade aktiviteter.

Tips: En asterisk (*) före aktivitetsnamnet innebär att stapelformatet inte visas i förklaringen när du skriver ut projektet i den här vyn.

 1. Använd en Gantt-schemavy.

 2. Dubbelklicka någonstans i schemadelen i Gantt-schemavyn (men inte på enskilda staplar) och klicka på Stil på staplar.

 3. Markera raden under platsen där du vill infoga ett nytt Gantt-stapelformat i listan med Gantt-staplar och klicka på Infoga rad.

 4. Ange ett namn på det nya stapelformatet i kolumnen Namn på den nya raden.

 5. Ange eller välj den aktivitetstyp du vill att stapeln ska representera i kolumnen Visa för aktiviteter på den nya raden.

  Om du vill utesluta aktiviteter för en viss typ av stapel skriver du inte före aktivitetstypen. Du kan till exempel definiera en stapeltyp som inte milstolpe om du bara vill visa aktiviteter som inte är milstolpar.

  Om du vill visa en Gantt-stapel för flera aktivitetstyper (till exempel uppgifter som är milstolpar och kritiska) skriver du ett kommatecken (,) efter uppgiftskategorin i textinmatningsfältet, och skriver sedan eller väljer en andra uppgiftskategori i fältet Visa för aktiviteter.

 6. I kolumnerna Från och Till skriver eller väljer du de fält du vill använda för att placera ut start och slutpunkter för den nya Gantt-stapeln.

  Om du vill skapa en symbol som representerar ett enstaka datum anger eller väljer du samma fält i kolumnerna Från och Till.

 7. Klicka på fliken Staplar och välj former, mönster eller typer och färger för stapeln under Start, Mitten och Slut.

Tips: Du kan spara tid genom att kopiera ett befintligt Gantt-stapelformat som har många av de attribut du vill använda och klistra in det där du vill ha formatet. Öppna dialogrutan Stil på staplar, markera den rad du vill kopiera och klicka på Klipp ut rad. Klicka på Klistra in rad så att du återställer den utklippta raden, markera raden ovanför platsen där du vill infoga den kopierade raden, klicka på Klistra in rad igen och ändra sedan kopian.

Överst på sidan

Lägga till text i Gantt-staplar

Du kan lägga till projektspecifik information, som aktivitetsnamn, resursnamn, förloppsprocent och startdatum, i staplarna i en Gantt-schemavy.

I de flesta fall vill du lägga till text i vissa typer av Gantt-staplar.

 1. Använd en Gantt-schemavy.

 2. Dubbelklicka någonstans i schemadelen i Gantt-schemavyn (men inte på enskilda staplar) och klicka på Stil på staplar.

 3. Klicka på den typ av Gantt-stapel (som Aktivitet eller Förlopp) som du vill lägga till text för i tabellen och klicka sedan på fliken Text.

 4. I rutorna Vänster, Höger, Överkant, Underkant och Inuti anger eller väljer du det fält som innehåller de data du vill visa i Gantt-stapeln.

  Om du vill lägga till text som är unik för varje aktivitet anger eller väljer du ett anpassat textfält, som Text1, Text2 eller Text3. Texten du anger i dessa fält i andra vyer läggs automatiskt till i Gantt-staplarna.

Du kan också lägga till text för en specifik Gantt-stapel.

 1. Dubbelklicka på en stapel i schemadelen av en Gantt-schemavy, men inte i utrymmet mellan staplarna.

 2. I dialogrutan Format på stapel klickar du på fliken Text.

 3. I rutorna Vänster, Höger, Överkant, Underkant och Inuti anger eller väljer du det fält som innehåller de data du vill visa i Gantt-stapeln.

  Om du vill lägga till text som är unik för varje aktivitet anger eller väljer du ett anpassat textfält, som Text1, Text2 eller Text3. Texten du anger i de här fälten i andra vyer läggs automatiskt till i Gantt-staplarna. Du kan inte lägga till enskild text för Gantt-staplar utan att ange texten i anpassade textfält.

 • Om du vill ändra formatet för datum i Gantt-staplar klickar du på Layout i gruppen Format. Klicka sedan på det format du vill använda i fältet Datumformat.

 • Klicka på de andra staplarna för att lägga till projektinformation i dem, men var noga med att peka på staplarna och inte på utrymmet omkring dem. Om fler än en stapel visas för varje aktivitet kan du bara visa informationen för den översta stapeln genom att klicka på Stapel i gruppen Stil på staplar.

Överst på sidan

Ändra höjden på Gantt-staplar

Om du vill göra staplarna i diagramdelen av Gantt-schemavyn enklare att granska så kan du justera höjden på Gantt-staplarna.

 1. Använd en Gantt-schemavy. Fliken Gantt-schemaverktyg visas med underfliken Format.

 2. Gå till gruppen Format och klicka på Layout.

  Bild på gruppen Format

  Tips: Du kan också dubbelklicka någonstans i schemadelen i en Gantt-schemavy, men inte på enskilda staplar.

 3. Klicka på den teckenstorlek du vill använda i fältet Stapelhöjd.

Ändra utseende på sambandspilar mellan Gantt-staplar

När du länkar aktiviteter visas sambandspilar i Gantt-schemavyn i Project, som visar aktivitetssamband för de länkade aktiviteterna. Du kan ändra hur sambandspilarna visas eller dölja dem.

 1. Använd en Gantt-schemavy. Fliken Gantt-schemaverktyg visas med underfliken Format.

 2. Gå till gruppen Format och klicka på Layout.

  Bild på gruppen Format

  Tips: Du kan också dubbelklicka på sambandspilen mellan aktiviteter i schemadelen i en Gantt-schemavy, men inte på enskilda staplar.

 3. Klicka på den typ av sambandspil du vill använda under Länkar. Om du väljer den första länktypen så visas inga sambandspilar.

Obs!: Om du vill ändra relationerna mellan aktiviteter (till exempel om du vill ändra ett aktivitetssamband av typen avslut-till-start till ett aktivitetssamband av typen start-till-start) måste du ändra typen av aktivitetssamband.

Överst på sidan

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Vad vill du göra?

Tips: Du kan formatera Gantt-vyer automatiskt med hjälp av en guide. Du kan snabbt ändra formatering av objekt som kritisk linje, visa sambandspilar mellan länkade aktiviteter och välja färg och mönster för Gantt-staplar som representerar sammanfattningsaktiviteter, underaktiviteter och milstolpar. Starta guiden genom att öppna menyn Format och klicka på Guiden Gantt-schema.

Tänk på att de ändringar du gör i en Gantt-vy inte påverkar utseendet i andra Gantt-vyer.

Ändra färg, form eller mönster för Gantt-staplar

Om du vill framhäva aktivitetsstaplar i en Gantt-vy, till exempel en milstolpe eller sammanfattningsaktivitet, kan du ändra deras färg, form eller mönster så att de sticker ut bland andra staplar av en viss typ.

 1. Använd en Gantt-vy.

 2. Gå till menyn Format och klicka på Stil på staplar.

  Du kan också dubbelklicka någonstans i schemadelen i en Gantt-vy, men inte på enskilda staplar.

 3. I fältet Namn klickar du på typen av Gantt-stapel (som Aktivitet eller Förlopp) som du vill formatera och klickar sedan på fliken Staplar.

  Om typen av Gantt-stapel inte visas i tabellen kan du skapa en ny Gantt-stapel för den aktivitetstyp du vill använda.

 4. Under Start, Mitten och Slut klickar du på figurer, typer eller mönster och färger för stapeln.

  Vissa kategorier har endast en startform (som milstolpe) medan andra har en startform, en mittenstapel och en slutform (till exempel sammanfattningsaktiviteter).

Du kan också ändra färg, form eller mönster för en enskild Gantt-stapel istället för en stapeltyp om du vill framhäva en viss aktivitet i ditt schema.

 1. Använd en Gantt-vy.

 2. Välj den aktivitet vars Gantt-stapel du vill ändra i fältet Aktivitetsnamn.

  Du kan också dubbelklicka på en enskild stapel till höger i en Gantt-vy, men inte i utrymmet mellan staplarna.

 3. Gå till menyn Format, klicka på Stapel och sedan på fiken Form.

 4. Under Start, Mitten och Slut väljer du figurer, typer eller mönster och färger för stapeln.

Dubbelklicka på de andra staplarna för att formatera dem, men var noga med att peka på staplarna och inte på utrymmet omkring dem. Om fler än en stapel visas för varje aktivitet kan du bara formatera den översta stapeln genom att klicka på Stapel på menyn Format.

 • Formatering av enskilda staplar åsidosätter formatering av Gantt-staplar för uppgiftskategorier. Om du till exempel klickar på Stil på staplar på menyn Format menyn och formaterar Gantt-staplar för icke-kritiska aktiviteter som svarta så kan du fortfarande klicka på Stapel på menyn Format och formatera en vald icke-kritisk aktivitetsstapel som röd. Kommandot Stapel påverkar bara den stapel du väljer.

 • Den formatering du använder för enskilda staplar kan inte kopieras och klistras in i andra projekt.

Skapa en ny typ av Gantt-stapel

Om du vill framhäva en viss aktivitet-kategori som inte representeras av en egen Gantt-stapel kan du skapa en nytt Gantt-stapel. Du kan till exempel skapa en typ av Gantt-stapel som visar outnyttjad tid eller som uppmärksammar försenade aktiviteter.

 1. Använd en Gantt-vy.

 2. Gå till menyn Format och klicka på Stil på staplar.

  Du kan också dubbelklicka någonstans i schemadelen i en Gantt-vy, men inte på enskilda staplar.

 3. Markera raden under platsen där du vill infoga ett nytt Gantt-stapelformat i listan med Gantt-staplar och klicka på Infoga rad.

 4. Ange ett namn på det nya stapelformatet i kolumnen Namn på den nya raden.

 5. Ange eller välj den aktivitetstyp du vill att stapeln ska representera i kolumnen Visa för aktiviteter på den nya raden.

  Om du vill utesluta aktiviteter för en viss typ av stapel skriver du inte före aktivitetstypen. Du kan till exempel definiera en stapeltyp som inte milstolpe om du bara vill visa aktiviteter som inte är milstolpar.

  Om du vill visa en Gantt-stapel för flera aktivitetstyper (till exempel uppgifter som är milstolpar och kritiska) skriver du ett kommatecken (,) efter uppgiftskategorin i textinmatningsfältet, och skriver sedan eller väljer en andra uppgiftskategori i fältet Visa för aktiviteter.

 6. I kolumnerna Från och Till skriver eller väljer du de fält du vill använda för att placera ut start och slutpunkter för den nya Gantt-stapeln.

  Om du vill skapa en symbol som representerar ett enstaka datum anger eller väljer du samma fält i kolumnerna Från och Till.

 7. Klicka på fliken Staplar och välj former, mönster eller typer och färger för stapeln under Start, Mitten och Slut.

Tips: Du kan spara tid genom att kopiera ett befintligt Gantt-stapelformat som har många av de attribut du vill använda och klistra in det där du vill ha formatet. Öppna dialogrutan Stil på staplar, markera den rad du vill kopiera och klicka på Klipp ut rad. Klicka på Klistra in rad så att du återställer den utklippta raden, markera raden under platsen där du vill infoga den kopierade raden, klicka på Klistra in rad igen och ändra sedan kopian.

Överst på sidan

Lägga till text i Gantt-staplar

Du kan lägga till projektspecifik information, som aktivitetsnamn, resursnamn, förloppsprocent och startdatum, i staplarna i en Gantt-vy.

I de flesta fall vill du lägga till text i vissa typer av Gantt-staplar.

 1. Använd en Gantt-vy.

 2. Gå till menyn Format och klicka på Stil på staplar.

  Du kan också dubbelklicka någonstans i schemadelen i en Gantt-vy, men inte på enskilda staplar.

 3. Klicka på den typ av Gantt-stapel (som Aktivitet eller Förlopp) som du vill lägga till text för i tabellen och klicka sedan på fliken Text.

 4. I rutorna Vänster, Höger, Överkant, Underkant och Inuti anger eller väljer du det fält som innehåller de data du vill visa i Gantt-stapeln.

  Om du vill lägga till text som är unik för varje aktivitet anger eller väljer du ett anpassat textfält, som Text1, Text2 eller Text3. Texten du anger i dessa fält i andra vyer läggs automatiskt till i Gantt-staplarna.

Du kan också lägga till text för en enskild Gantt-stapel.

 1. Använd en Gantt-vy.

 2. Välj den aktivitet vars Gantt-stapel du vill kommentera i fältet Aktivitetsnamn.

 3. Gå till menyn Format, klicka på Stapel och klicka sedan på fliken Text.

  Du kan också dubbelklicka på en enskild stapel i schemadelen av en Gantt-vy, men inte i utrymmet mellan staplarna.

 4. I rutorna Vänster, Höger, Överkant, Underkant och Inuti anger eller väljer du det fält som innehåller de data du vill visa i Gantt-stapeln.

  Om du vill lägga till text som är unik för varje aktivitet anger eller väljer du ett anpassat textfält, som Text1, Text2 eller Text3. Texten du anger i de här fälten i andra vyer läggs automatiskt till i Gantt-staplarna. Du kan inte lägga till enskild text för Gantt-staplar utan att ange texten i anpassade textfält.

 • Om du vill ändra formatet för datum i Gantt-staplar klickar du på Layout på menyn Format. Klicka sedan på det format du vill använda i fältet Datumformat.

 • Klicka på de andra staplarna för att lägga till projektinformation i dem, men var noga med att peka på staplarna och inte på utrymmet omkring dem. Om fler än en stapel visas för varje aktivitet kan du bara visa informationen för den översta stapeln genom att klicka på Stapel på menyn Format.

Överst på sidan

Visa aktivitetsnamn för enskilda Gantt-staplar i en sammanfattningsuppgift (lyfta upp)

Om du vill visa uppgiftsnamn eller milstolpar för viktiga uppgifter i en sammanfattningsuppgift kan du återställa endast de uppgifter du anger själv. När du lyfter upp uppgifter så här så visas endast sammanfattningsstaplar med underaktiviteten upplyft, de aktiviteter som inte har angetts som upplyfta visas inte i sammanfattningsstapeln.

 1. Använd en Gantt-vy.

 2. Gå till fältet Aktivitetsnamn och välj den uppgift du vill lyfta upp till dess sammanfattningsstapel.

 3. Klicka Bild av knapp och sedan på fliken Allmänt.

 4. Markera kryssrutan Lyft upp aktivitetsstapel till sammanfattningsaktivitet och klicka på OK.

  Du kan snabbt visa en översikt över schemalagda slutdatum för valda underaktiviteter. I sammanfattningsstapeln representeras upplyfta aktiviteter av staplar och datum för milstolpar representeras av diamanter. Om du vill lyfta upp mer information till sammanfattningsuppgiften fortsätter du den här proceduren.

 5. På menyn Verktyg pekar du på Makro och klickar på Makron.

 6. Klicka på Rollup_Formatting i listan Makronamn och klicka på Kör.

 7. Klicka på den typ av formatering du vill använda i dialogrutan Formatera upplyft.

  • Om du vill visa underaktiviteter som staplar ovanpå sammanfattningsstaplar klickar du på Staplar.

  • Om du vill visa underaktiviteter som milstolpar ovanpå sammanfattningsstaplar klickar du på Milstolpar.

   Med makrot används antingen vyn Upplyft stapel eller Upplyft milstolpe för sammanfattningsaktiviteterna och de upplyfta underaktiviteter du har valt.

   Meddelanden: 

   • Om du vill ångra upplyftningen av aktiviteterna så att de inte visas på sin sammanfattningsstapel avmarkerar du kryssrutan Lyft upp aktivitetsstapel till sammanfattningsaktivitet.

   • Om du vill visa både uppgiftsnamn och startdatum för sammanfattningsstaplar använder du vyn Använda vyn Upplyft datum för milstolpe. Klicka på Fler vyer på menyn Visa, klicka på Upplyft datum för milstolpe i listan Vyer och klicka på Använd.

   • Om en sammanfattningsstapel visar slutdatum för underaktiviteter och det ser rörigt ut kan du dölja sammanfattningsstapeln och endast visa upplyfta underaktiviteter. Markera sammanfattningsaktiviteten, klickaBild av knapp , klicka på fliken Allmänt och markera sedan kryssrutan Dölj aktivitetsstapel.

   • Om du vill lyfta upp alla underaktiviteter till deras sammanfattningsstaplar väljer du Layout på menyn Format och markerar kryssrutan Lyft alltid upp aktivitetsstaplar.

Ändra höjden på Gantt-staplar

Om du vill göra staplarna i diagramdelen av Gantt-schemavyn enklare att granska så kan du justera höjden på Gantt-staplarna.

 1. Använd en Gantt-vy.

 2. Gå till menyn Format och klicka på Layout.

 3. Klicka på den teckenstorlek du vill använda i fältet Stapelhöjd.

Ändra utseende på sambandspilar mellan Gantt-staplar

När du länkar aktiviteter visas sambandspilar i Gantt-vyn i Project, som visar aktivitetssamband för de länkade aktiviteterna. Du kan ändra hur sambandspilarna visas eller dölja dem.

Sambandspilar mellan Gantt-staplar

 1. Använd en Gantt-vy.

 2. Gå till menyn Format och klicka på Layout.

 3. Klicka på den typ av sambandspil du vill använda under Länkar. Om du väljer den första länktypen så visas inga sambandspilar.

Obs!: Om du vill ändra relationerna mellan aktiviteter (till exempel om du vill ändra ett aktivitetssamband av typen avslut-till-start till ett aktivitetssamband av typen start-till-start) måste du ändra typen av aktivitetssamband.

Överst på sidan

Se även

Visa aktiviteternas namn intill staplar i Gantt-schema

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×