Formatera tal som datum eller tider

Formatera tal som datum eller tider

När du skriver ett datum eller en tid i en cell visas det i ett standardformat för datum och tid. Det här standardformatet baseras på de nationella datum- och tidsinställningarna på Kontrollpanelen och ändras när du justerar inställningarna på Kontrollpanelen. Du kan visa tal i flera andra datum- och tidsformat, och de flesta av dem påverkas inte av inställningarna på Kontrollpanelen.

I den här artikeln

Visa tal som datum och tider

Du kan formatera datum och tider medan du skriver. Om du till exempel skriver 2/2 i en cell tolkar Excel automatiskt det som ett datum och visar 2-feb i cellen. Om du inte vill ha det här, till exempel om du hellre vill visa det från den 2 februari 2009 eller 2009-02-02 i cellen, kan du välja ett annat datumformat i dialogrutan Formatera celler, så som beskrivs i följande procedur. Om du skriver 9:30 a eller 9:30 p i en cell tolkar Excel det som en tid och visar 9:30 AM eller 9:30 PM. Du kan även anpassa hur tiden visas i dialogrutan Formatera celler.

 1. Klicka på dialogruteikonen bredvid Tal på fliken Start i gruppen Tal.

  Dialogruteikonen i gruppen Tal

  Du kan också trycka på CTRL+1 så öppnas dialogrutan Formatera celler.

 2. Klicka på Datum eller Tid i listanKategori.

  Dialogrutan Formatera celler

 3. Klicka på det datum- eller tidsformat du vill använda i listan Typ.

  Obs!: Datum- och tidsformat som börjar med en asterisk (*) ändras i de nationella datum- och tidsinställningarna på Kontrollpanelen. Format utan asterisk påverkas inte av inställningarna på Kontrollpanelen.

 4. Om du vill visa datum och tider i formatet för andra språk klickar du på den språkinställning som du vill använda i rutan Språk (plats).

  Rutan språk är markerad i dialogrutan Formatera celler

  Talet i den aktiva cellen i markeringen på kalkylbladet visas i rutan Exempel så att du kan förhandsgranska de alternativ för talformatering som du har markerat.

  Exempelrutan är markerad i dialogrutan Formatera celler

Överst på sidan

Skapa ett anpassat datum- eller tidsformat

 1. Klicka på dialogruteikonen bredvid Tal på fliken Start.

  Dialogruteikonen i gruppen Tal

  Du kan också trycka på CTRL+1 så öppnas dialogrutan Formatera celler.

 2. Klicka på Datum eller Tid i rutan Kategori och välj det talformat som ligger närmast det format du vill skapa. (När du skapar anpassade talformat är det enklare att utgå från ett befintligt format än det är att börja från början.)

 3. Klicka på Anpassad i rutan Kategori. I rutan Typ bör formatkoden visas som matchar det datum- eller tidsformat du valde i steg 3. Det inbyggda datum- eller tidsformatet kan inte ändras eller tas bort, så oroa dig inte för att skriva över det.

 4. Gör de ändringar som krävs i formatet i rutan Typ. Du kan använda någon av koderna i följande tabeller:

  Dagar, månader och år    

Om du vill visa

Använder du den här koden

Månader som 1–12

m

Månader som 01–12

mm

Månader som jan–dec

mmm

Månader som januari–december

mmmm

Månader som den första bokstaven i månaden

mmmmm

Dagar som 1–31

d

Dagar som 01–31

dd

Dagar som mån–sön

ddd

Dagar som måndag–söndag

dddd

År som 00–99

åå

År som 1900– 9999

yyyy

Om du använder "m" direkt efter koden "h" eller "hh" eller omedelbart före ss-koden visar Excel minuter i stället för månad.

Timmar, minuter och sekunder

Om du vill visa

Använder du den här koden

Timmar som 0–23

h

Timmar som 00–23

hh

Minuter som 0–59

m

Minuter som 00–59

mm

Sekunder som 0–59

s

Sekunder som 00–59

ss

Timmar som 04:00

t AM/PM

Tid som 16:36

t.mm fm/em

Tid som 4:36:03 P

t:mm:ss A/P

Förfluten tid i timmar; till exempel 25,02

[h]:mm

Förfluten tid i minuter; till exempel 63:46

[mm]:ss

Förfluten tid i sekunder

[ss]

Delar av en sekund

t:mm:ss,00

AM och PM     Om formatet innehåller ett AM eller PM baseras timmarna på tolvtimmarsklocka, där "AM" eller "A" anger tiden från midnatt till tolv på dagen, och "PM" eller "P" anger tiden från tolv på dagen till midnatt. Annars baseras timmar på 24-timmarsklocka. Koden "m" eller "mm" måste visas direkt efter koden "h" eller "hh" eller omedelbart före koden "ss". annars Excel månaden i stället för minuter.

Det kan vara knepigt att skapa anpassade talformat om du inte har gjort det tidigare. Mer information om hur du skapar anpassade talformat finns i Skapa eller ta bort ett anpassat talformat.

Överst på sidan

Tips för att visa datum och tider

 • Om du snabbt vill använda standardformatet för datum eller tid klickar du på cellen som innehåller datum eller tid och trycker sedan på Ctrl+Skift+# eller Ctrl+Skift+@.

 • Om ##### visas i en cell efter datum- eller tidsformateringen är cellen förmodligen inte tillräckligt bred för att visa alla data. Du kan expandera kolumnens bredd genom att dubbelklicka på den högra kolumnkanten på den kolumn som innehåller cellerna. Då ändras storleken på kolumnen automatiskt så att talet ryms. Du kan också dra den högra kanten tills kolumnerna har den storlek som du vill ha.

 • När du försöker ångra ett datum- eller tidsformat genom att välja Allmänt i listan Kategori Excel en nummerkod. När du anger ett datum eller en tid igen Excel standardformatet för datum eller tid. Om du vill ange ett specifikt datum- eller tidsformat, till exempel januari 2010,kan du formatera det som text genom att välja Text i listan Kategori.

 • Du kan snabbt ange dagens datum i kalkylbladet genom att markera en tom cell och sedan trycka på CTRL+; (semikolon) och tryck sedan på RETUR om det behövs. Om du vill infoga ett datum som uppdateras till dagens datum varje gång du öppnar ett kalkylblad eller beräknar om en formel skriver du =IDAG() i en tom cell och trycker sedan på RETUR.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×