Formatera tal som datum eller tider

Formatera tal som datum eller tider

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skriver ett datum eller en tid i en cell visas det i ett standard format för datum och tid. Standardformatet är baserat på de nationella inställningarna för datum och tid som anges i kontroll panelen och ändras när du justerar inställningarna på kontroll panelen. Du kan visa tal i flera andra datum-och tids format, de flesta påverkar inte kontroll panelens inställningar.

Artikelinnehåll

Visa tal som datum eller tider

Du kan formatera datum och tider när du skriver. Om du till exempel skriver 2/2 i en cell tolkas det automatiskt som ett datum i Excel, och 2-feb i cellen visas. Om det inte är vad du vill, till exempel om du hellre vill visa 2 februari 2009 eller 2/2/09 i cellen – kan du välja ett annat datum format i dialog rutan Formatera celler , enligt beskrivningen i följande procedur. Om du skriver 9:30 a eller 9:30 p i en cell tolkas det här i Excel som en tid och du kan visa 9:30 am eller 9:30 PM. Du kan anpassa hur tiden visas i dialog rutan Formatera celler .

 1. Klicka på dialogruteikonen bredvid Tal på fliken Start i gruppen Tal.

  Dialogruteikonen i gruppen Tal

  Du kan också trycka på CTRL + 1 för att öppna dialog rutan Formatera celler .

 2. Klicka på datum eller tidi listan kategori .

  Dialogrutan Formatera celler

 3. Klicka på det datum-eller tids format du vill använda i listan typ .

  Obs!: Datum-och tids format som börjar med en asterisk (*) styr ändringar i regionala datum-och tids inställningar som anges i kontroll panelen. Format utan asterisk påverkas inte av inställningarna på Kontrollpanelen.

 4. Om du vill visa datum och tid i andra språk format klickar du på den språk inställning som du vill använda i rutan locale (plats) .

  Rutan språk är markerad i dialogrutan Formatera celler

  Talet i den aktiva cellen för markeringen i kalkyl bladet visas i rutan exempel så att du kan förhandsgranska de tal format som du valt.

  Exempelrutan är markerad i dialogrutan Formatera celler

Överst på sidan

Skapa ett anpassat datum-eller tids format

 1. Klicka på dialogruteikonen bredvid Tal på fliken Start.

  Dialogruteikonen i gruppen Tal

  Du kan också trycka på CTRL + 1 för att öppna dialog rutan Formatera celler .

 2. I rutan kategori klickar du på datum eller tidoch väljer sedan det tal format som är närmaste det format du vill skapa. (När du skapar anpassade tal format är det enklare att börja från ett befintligt format än att börja från början.)

 3. Klicka på anpassati rutan kategori . I rutan typ ser du format koden som matchar det datum-eller tids format som du valde i steg 3. Det inbyggda datum-eller tids formatet kan inte ändras eller tas bort, så du behöver inte oroa dig för att skriva över det.

 4. I rutan typ gör du de ändringar som behövs i formatet. Du kan använda någon av koderna i följande tabeller:

  Dagar, månader och år    

Om du vill visa

Använder du den här koden

Månader som 1–12

m

Månader som 01–12

mm

Månader som jan–dec

mmm

Månader som januari–december

mmmm

Månader som den första bokstaven i månaden

mmmmm

Dagar som 1–31

d

Dagar som 01–31

dd

Dagar som mån–sön

ddd

Dagar som måndag–söndag

dddd

År som 00–99

åå

År som 1900– 9999

yyyy

Om du använder "m" omedelbart efter "h"-eller "hh"-koden eller omedelbart före koden "ss" visas minuter i stället för månaden.

Timmar, minuter och sekunder

Om du vill visa

Använder du den här koden

Timmar som 0 – 23

h

Timmar som 00 – 23

hh

Minuter som 0 – 59

m

Minuter som 00 – 59

mm

Sekunder som 0 – 59

s

Sekunder som 00 – 59

ss

Timmar som 4 AM

t AM/PM

Tid som 4:36 PM

t.mm fm/em

Tid som 4:36:03 P

t:mm:ss A/P

Förfluten tid i timmar; till exempel 25,02

[h]:mm

Förfluten tid i minuter; till exempel 63:46

[mm]:ss

Förfluten tid i sekunder

blad

Delar av en sekund

t:mm:ss,00

FM och EM     Om formatet innehåller en AM eller PM baseras timmen på 12-timmarsklocka, där "AM" eller "A" anger tider från midnatt till 12.00 och "EM" eller "P" anger tider från 12.00 till midnatt. Annars baseras timmar på 24-timmarsklocka. Koden "m" eller "mm" måste förekomma omedelbart efter "h"-eller "hh"-koden eller omedelbart före koden "ss". annars visas månaden i stället för minuter.

Det kan vara svårt att skapa anpassade tal format om du inte har gjort det förut. Mer information om hur du skapar anpassade tal format finns i skapa eller ta bort ett anpassat tal format.

Överst på sidan

Tips på hur du visar datum och tider

 • Om du snabbt vill använda standardformat för datum och tid klickar du på den cell som innehåller datumet eller klock slaget och trycker sedan på CTRL + SKIFT + # eller CTRL + SKIFT + @.

 • Om en cell visar # # # # # när du har använt datum-eller tidsformatering på den är cellen antagligen inte tillräckligt bred för att visa data. Om du vill expandera kolumn bredden dubbelklickar du på den högra gräns linjen för kolumnen som innehåller cellerna. Då ändras storleken på kolumnen automatiskt så att talet ryms. Du kan också dra den högra kanten tills kolumnerna har den storlek som du vill ha.

 • När du försöker ångra ett datum-eller tids format genom att välja Allmänt i listan kategori visas en siffer kod. När du anger ett datum eller klock slag igen visas standardformatet för datum och tid. Om du vill ange ett specifikt datum-eller tids format, till exempel 2010 januari, kan du formatera det som text genom att markera text i kategori listan.

 • Om du snabbt vill ange dagens datum i kalkyl bladet markerar du en tom cell och trycker sedan på CTRL +; (semikolon) och tryck på RETUR om det behövs. Om du vill infoga ett datum som uppdateras till dagens datum varje gång du öppnar ett kalkyl blad eller beräknar om en formel skriver du = idag () i en tom cell och trycker sedan på RETUR.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×