Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs hur du visar tal i procentform i Excel, tillsammans med några grundläggande metoder för att beräkna procent i kalkylblad.

Innehåll

Hur hanteras procenttal i Excel?

Det är enkelt att formatera tal som procenttal men resultaten efter formateringen kan variera beroende på om talen redan finns i arbetsboken.

 • Formatera celler som redan innehåller tal    Om du använder procentformatet för befintliga tal i en arbetsbok multiplicerar Excel talen med 100 för att konvertera dem till procent. Om en cell till exempel innehåller talet 10 multiplicerar Excel det talet med 100, vilket innebär att du kommer att se 1 000,00 % när du använder procentformatet. Det kanske du inte hade tänkt dig. Om du vill visa procenttal på rätt sätt kontrollerar du, innan du formaterar tal som procent, att de har beräknats som procent och att de ska visas i decimalform. Procent beräknas med hjälp av ekvationen belopp/summa = procent. Om en cell exempelvis innehåller formeln = 10/100 blir resultatet av beräkningen 0,1. Om du sedan formaterar 0,1 som ett procenttal visas det korrekt som 10 %. Läs mer om att beräkna procentsatser i Exempel på hur du beräknar procenttal.

 • Formatera tomma celler    Om du använder procentformatet för celler och sedan skriver tal i cellerna blir beteendet annorlunda. Tal som är lika med och större än 1 konverteras som standard till procent. och tal som är mindre än 1 multipliceras med 100 för att omvandla dem till procent. Om du till exempel skriver 10 eller 0,1 resulterar båda i 10,00 %. (Om du inte vill visa de två nollorna efter decimaltecknet är det enkelt att ta bort dem, på det sätt som beskrivs i följande procedur.)

Överst på sidan

Visa tal i procentform

Om du snabbt vill använda procentformatering på markerade celler klickar du Bild av knapp procentformatmall i gruppen Tal på fliken Start eller trycker på Ctrl+Skift+%. Om du vill ha större kontroll över formatet eller ändra någonting annat i formateringen av markeringen följer du stegen nedan.

 1. Klicka på ikonen bredvid Tal i gruppen Tal på fliken Start, så att dialogrutan Formatera celler visas.

  Dialogruteikonen i gruppen Tal

 2. I dialogrutan Formatera celler klickar du på Procent i listan Kategori.

  Kategorin Procent i dialogrutan Formatera celler

 3. I rutan Decimaler anger du antalet decimaler som ska visas. Om du till exempel vill se 10 % i stället för 10,00 % anger du 0 i rutan Decimaler.

Överst på sidan

Tips på hur du visar procenttal

 • Om du vill återställa talformatet för markerade celler klickar du på Allmänt i listan Kategori. Celler som är formaterade med formatet Allmänt har inget särskilt talformat.

 • Om du vill att negativa procenttal ska sticka ut från mängden, till exempel genom att markera dem i rött, kan du skapa ett anpassat talformat (dialogrutan Formatera celler, fliken Tal, kategorin Anpassat). Formatet ser då ut på följande sätt: 0,00%;[Röd]-0,00%. I celler som det här formatet används för visas positiva procenttal i standardtextfärg och negativa procenttal i rött. Det som följer efter semikolonet motsvarar det format som ska användas för negativa värden.

  Anpassat talformat

  På liknande sätt kan du visa negativa procenttal inom parentes genom att skapa ett anpassat format enligt den här modellen: 0,00%_);(0,00%). Mer information om hur du skapar anpassade format finns i Skapa eller ta bort ett anpassat talformat.

 • Du kan även använda villkorsstyrd formatering (fliken Start, gruppen Formatmallar, Villkorsstyrd formatering) om du vill anpassa hur negativa procenttal ska visas i arbetsboken. Regeln för den villkorsstyrda formateringen som du skapar bör se ut som i följande exempel. Med den här regeln används ett format (röd text) på en cell om cellvärdet är mindre än noll. Mer information om villkorsstyrd formatering finns i Lägga till, ändra, hitta eller ta bort villkorsstyrd formatering.

  Regel för villkorsstyrd formatering som visar tal mindre än 0 med röd text

Överst på sidan

Exempel på hur du beräknar procenttal

I det här avsnittet visas några enkla sätt att beräkna procenttal.

Exempel 1: Öka eller minska tal med procentsatser

Situation    Om du köper godis för cirka 25 kronor i veckan och vill minska utgiften med 25 %, hur mycket kan du då spendera? Eller tvärtom: hur mycket kan du lägga på godis om du bestämmer dig för att öka veckokostnaden för godis med 25 %?

Om B2 är beloppet som du spenderar på godis och C2 är det antal procent du vill minska beloppet med kan du skriva =B2*(1-C2) i D2 för att få resultatet:

Exempel på formel för beräkning av ett procenttal

I den här formeln används 1 för att representera 100 %. På samma sätt kan du, om du vill öka beloppet med en viss procent, skriva =B2*(1+C2) i D2:

Exempel på formel för beräkning av ett procenttal

Överst på sidan

Exempel 2: Beräkna ett belopp utifrån en procentsats

Situation    Om du köper en skrivare för 800 kr med en moms på 8,9 %, hur stor är då momsen i kronor? I vårt exempel vill vi ta reda på hur mycket 8,9 % är av 800.

Om B2 är priset och C2 momsen kan du skriva formeln =B2*C2 i D2, som i exemplet här:

Exempel på formel för beräkning av ett procenttal

I den här formeln multipliceras 800 med 0,089 (det underliggande procenttalet i decimalform) för att ta reda på vilken moms som betalas.

Överst på sidan

Exempel 3: Beräkna procentsatsen utifrån två belopp

Scenario    Hur många procent rätt fick en elev om en elev till exempel gjorde 42 poäng av 50 poäng på ett prov?

Om talet i B2 i den här situationen är poängen för de frågor som besvarats rätt och talet i C2 är det totala antalet möjliga poäng kan du skriva formeln =B2/C2 i D2 om du vill ta reda på graden av rätta svar.

Exempel på formel för beräkning av ett procenttal

I den här formeln divideras 42 med 50 för att beräkna antalet rätta svar i procent. (I det här exemplet formateras graden av rätta svar som procent utan decimaler.)

Överst på sidan

Exempel 4: Beräkna ett belopp utifrån ett annat belopp och en procentsats

Situation    Anta att priset på ett par strumpor är 15 kr, vilket är 25 % billigare än normalpriset. Hur mycket kostar strumporna utan rabatten? I det här exemplet vill du hitta det tal där 75 % av talet motsvarar 15 kr.

Om B2 är priset och C2 är 0,75, vilket är 100 % minus rabatten på 25 % (i decimalform) kan du skriva formeln =B2/C2 i D2 för att ta reda på det ursprungliga priset:

Exempel på formel för beräkning av ett procenttal

I den här formeln divideras priset med den procent som betalas för att ta reda på det ursprungliga priset.

Överst på sidan

Exempel 5: Beräkna skillnaden mellan två tal och visa det som procent

Situation    Anta att du får en bonus på 2 342 kr i november och på 2 500 kr i december ovanpå din vanliga lön. Hur stor är skillnaden i procent mellan dessa båda månader? Använd operatorerna för subtraktion (-) och division (/) i en och samma formel för att utföra den här beräkningen.

Om B2 är bonusen för november och C2 är bonusen för december kan du använda formeln =(C2-B2)/(B2) i D2 för att ta reda på skillnaden:

Exempel på formel för beräkning av ett procenttal

I den här formeln divideras skillnaden mellan det andra och första talet med det första talets värde för att beräkna den procentuella skillnaden. (I det här exemplet formateras skillnaden som en procentandel med två decimaler.)

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×