I ett läges dator diagram är ett sammansatt tillstånd ett läge som har delats in i samtidig användning (som representerar "och" relationer) eller inbördes uteslutande (representerar "eller" relationer) under tillstånd.

Formen sammansatta tillstånd.

Se även

Skapa ett diagram för UML-tillstånd

I en tillståndsdiagram är ett sammansatt tillstånd Formikon för sammansatt tillståndett läge som har delats in i samtidig användning (som representerar "och" relationer) eller inbördes uteslutande (representerar "eller" relationer) under tillstånd.

Ömsesidigt uteslutande tillstånd (stöds i UML- modelldiagram) representeras av ett kapslat tillstånds diagram i ett slut tillstånd.

I UML visas samtidiga under tillstånd (stöds inte i UML-modelldiagram) med streckade linjer som delar upp statusen i under områden. Varje under område kan namnges och innehålla ett kapslat tillstånds diagram med åtskilda lägen.

När du släpper en form av typen sammansatt tillstånd på ritnings sidan skapar UML-modelldiagram automatiskt en ny sida för tillstånds diagram där du kan lägga till element som representerar innehållet i det sammansatta tillståndet.

Namnge en sammansatt tillstånd-form och lägga till andra egenskaps värden

Öppna egenskaps dialog rutan UML-egenskaper genom att dubbelklicka på ikonen som representerar elementet i trädvy eller formen som representerar elementet i ett diagram.

Tips: Kontrol lera vilka egenskaps värden som visas på en form i ett diagram genom att högerklicka på formen och sedan klicka på visnings alternativ för figur. I dialog rutan visnings alternativ för UML-figur väljer och avmarkerar du alternativ för att visa eller dölja egenskaps värden.

Kontrol lera om ett namn visas för formen sammansatt tillstånd

Högerklicka på formen, klicka på visnings alternativ för figuroch välj sedan namn för att visa ett namn eller ta bort namn för att dölja ett namn.

Navigera till diagrammet som representerar det sammansatta tillståndet för innehållet

Högerklicka på den sammansatta tillstånd -formen och klicka sedan på Öppna diagram.

Visa formens interna över gångs avdelning för sammansatt tillstånd

Högerklicka på formen, klicka på visnings alternativ för figuroch sedan, under utelämna, rensa över gång.

Se även

Arbeta med sammansatta tillstånds former

Skapa ett UML-tillstånds diagram

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×