Funktinen OOM

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar en av två delar, beroende på hur ett uttryck utvärderas.

Du kan använda funktionen OOM där du kan använda uttryck. Du använder OOM när du vill ta reda på om ett annat uttryck är sant eller falskt. Om uttrycket är sant returnerar OOM ett värde, och om det är falskt returnerar OOM ett annat. Du anger värdena som OOM returnerar.

Visa några exempel

Syntax

OOM ( uttr , sann_del , falsk_del )

Syntaxen för funktionen OOM har följande argument:

Argument

Beskrivning

uttr

Obligatoriskt. Det uttryck som du vill utvärdera.

sant

Obligatoriskt. Värde eller uttryck som returneras om uttr är Sant.

falskt

Obligatoriskt. Värde eller uttryck som returneras om uttr är Falskt.


Kommentarer

OOM utvärderar både sant och falskt, även om bara ett av dem returneras. Därför ska du se upp med oönskade sidoeffekter. Om falskt till exempel returnerar ett fel av typen division med noll, uppstår ett fel även om uttr är Sant.

Exempel

Använda OOM i ett formulär eller en rapport    Anta att du har en kundtabell som innehåller ett fält med namnet land. I ett formulär som du vill ange om italienska första språket för kontakten. Du kan lägga till en kontroll och använda OOM i egenskapen Kontrollkälla så:

=OOM([LandRegion]="Italien"; "Italienska"; "Något annat språk")

När du öppnar formuläret i formulärvyn visar kontrollen "Italienska" när värdet på LandRegion är Italien och "Något annat språk" när LandRegion har något annat värde.

Använda OOM i avancerade uttryck    Du kan använda ett uttryck som en del av ett OOM -uttryck. Du kan också ”kapsla” OOM -uttryck så att du kan utvärdera ett antal underordnade uttryck. Om du vill fortsätta med föregående exempel, kanske du vill testa för flera olika land / värden, och visa sedan på rätt språk beroende på vilket värdet finns:

=OOM([LandRegion]="Italien"; "Italienska"; OOM([LandRegion]="Frankrike"; "Franska"; OOM([LandRegion]="Tyskland"; "Tyska"; "Något annat språk")))

Texten "Något annat språk" är argumentet FALSKT till den innersta OOM-funktionen. Eftersom varje inkapslad OOM-funktion är FALSKT argument till den OOM-funktion där den ingår, returneras endast texten "Något annat språk" om alla argumenten uttr för alla OOM-funktioner utvärderas till Falskt.

Anta att du arbetar på ett bibliotek. Biblioteksdatabasen innehåller en tabell med namnet Utcheckningar som innehåller ett fält med namnet Förfallodatum, som innehåller det datum en viss bok ska lämnas tillbaka. Du kan då skapa ett formulär som anger status för ett utlånat objekt i en kontroll genom att använda funktionen OOM i kontrollens egenskap Kontrollkälla, så här:

=OOM([Förfallodatum]<Datum();"FÖRSENAD";OOM([Förfallodatum]=Datum();"Förfaller i dag";"Ej försenad"))

När du öppnar formuläret i formulärvyn visar kontrollen "FÖRSENAD" om värdet på Förfallodtum är mindre än dagens datum, "Förfaller i dag" om det är lika med dagens datum och "Ej försenad" i övriga fall.

Obs!: Använda logiska operatorer som ”och” eller ”eller” i argumentet uttr av funktionen OOM måste du omge det logiska uttrycket i den utvärdera funktionen. Se exempel tabellen nedan.

Använda OOM i en fråga   

Funktionen OOM används ofta för att skapa beräknade fält i frågor. Syntaxen är samma, med undantag att i en fråga, måste du använda uttrycket med ett fältalias och ett kolon (:) i stället för ett likhetstecken (=). Om du vill använda i föregående exempel, skriver du följande på raden fält i frågerutnätet:

Språk: OOM([LandRegion]="Italien"; "Italienska"; "Något annat språk")

I det här fallet är "Språk:" fältalias.

Mer information om hur du skapar frågor och beräknade fält finns i artikeln Skapa en enkel urvalsfråga.

Använda OOM i VBA-kod   

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet använder funktionen OOM för att utvärdera parametern TestMe för proceduren CheckIt och returnerar ordet "Stor" om antalet är större än 1000, annars returneras ordet "Liten".

Function CheckIt (TestMe As Integer)
CheckIt = IIf(TestMe > 1000, "Large", "Small")
End Function

Fler exempel

Uttryck

Resultat

=OOM([Flygplatskod]="ORD";"Chicago";OOM([Flygplatskod]="ATL";"Atlanta";OOM([Flygplatskod]="SEA";"Seattle";"Annan")))

Om [Flygplatskod] är "ARN" returneras "Stockholm". Annars, om [Flygplatskod] är "UME" returneras "Umeå". Annars, om [Flygplatskod] är "GOT" returneras "Göteborf". Annars returneras "Annan".

=OOM([Expeditionsdatum]<Datum();"Expedierat";OOM([Expeditionsdatum]=Datum();"Expedieras i dag";"Inte expedierat"))

Om [Expeditionsdatum] är före dagens datum returneras "Expedierat". Annars, om [Expeditionsdatum] är lika med dagens datum, retuneras "Expedieras i dag". Annars returneras "Inte expedierat".

=OOM([Inköpsdatum]<#2008-01-01#,"Gammal","Ny")

Om [Inköpsdatum] är före 2008-01-01 returneras "Gammal". Annars returneras "Ny."

=OOM(Utvärdera([Volt] Mellan 12 Och 15 Och [Ampere] Mellan 0,25 Och 0,3);"OK";"Behöver kalibreras")

Om [Volt] är mellan 12 och 15 och [Ampere] är mellan 0,25 och 0,3 returneras "OK". Annars returneras "Behöver kalibreras".

=OOM(Utvärdera([LandRegion] I ("Canada";"USA";"Mexiko"));"Nordamerikera";"Annat")

Om [LandRegion] är "Canada", "USA" eller "Mexiko" returneras "Nordamerika". Annars returneras "Annat".

=OOM([Medel]>=90;"A";OOM([Medel]>=80;"B";OOM([Medel]>=70;"C";OOM([Medel]>=60;"D";"F"))))

Om [Medel] är 90 eller större returneras "A". Annars, om [Medel] är 80 eller större, returneras "B". Annars, om [Medel] är 70 eller större, returneras "C". Annars, om [Medel] är 60 eller större, returneras "D". Annars returneras "F".

Obs!: Om du använder OOM -funktionen för att skapa ett beräknat fält i en fråga Ersätt lika med-tecken (=) med ett fältalias och ett kolon (:). Till exempel Status: OOM ([leveransdatum] < datum (); ”levererad”; OOM ([leveransdatum] = datum (); ”levereras idag”, ”Unshipped”))

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×