I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen ÅR i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar det år som motsvarar ett datum. Året returneras som ett heltal inom intervallet 1900-9999.

Syntax

ÅR(serienummer)

Syntaxen för funktionen ÅR har följande argument:

  • Serienummer    Obligatoriskt. Datumet för det år som du vill hitta. Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.

Anmärkningar

I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

Värden som returneras av funktionerna ÅR, MÅNAD och DAG blir gregorianska värden oavsett visningsformat för det datumvärde som anges. Om visningsformatet för datumet som anges till exempel är islamskt, blir de returnerade värdena för ÅR, MÅNAD och DAG värden som associeras med motsvarande gregorianskt datum.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Datum

7/5/2008

7/5/2010

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=ÅR(A3)

Året i datumet för cell A3 (2008)

2008

=ÅR(A4)

Året i datumet för cell A4 (2010)

2010

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×