Funktionen ARBETSDAGAR.INT

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen ARBETSDAGAR.INT i Microsoft Excel.

Returnerar serienumret för datumet före eller efter ett angivet antal arbetsdagar med egna helgparametrar. Helgparametrar indikerar vilka och hur många dagar som är helgdagar. Helgdagar och övriga dagar som har angetts som lediga anses inte vara arbetsdagar.

Syntax

ARBETSDAGAR.INT(startdatum; dagar; [helg]; [helgdagar])

Syntaxen för funktionen ARBETSDAGAR.INT har följande argument:

  • Startdatum    Obligatoriskt. Startdatumet trunkerat till ett heltal.

  • Dagar    Obligatoriskt. Antalet arbetsdagar före eller efter startdatum. Ett positivt värde ger ett framtida datum, ett negativt värde ger ett datum som redan har passerat, värdet noll ger startvärde. Dagförskjutning trunkeras till ett heltal.

  • Helg    Valfritt. Indikerar vilka av veckans dagar som är helgdagar och därmed inte anses vara arbetsdagar. Helg är ett helgnummer eller en sträng som anger när helgen infaller.

    Värden för helgnummer indikerar följande helgdagar:

helgnummer

Helgdagar

1 eller utelämnat

Lördag, söndag

2

Söndag, måndag

3

Måndag, tisdag

4

Tisdag, onsdag

5

Onsdag, torsdag

6

Torsdag, fredag

7

Fredag, lördag

11

Endast söndag

12

Endast måndag

13

Endast tisdag

14

Endast onsdag

15

Endast torsdag

16

Endast fredag

17

Endast lördag

Helgsträngvärden innehåller sju tecken och varje tecken i strängen motsvarar en veckodag (det första tecknet motsvarar måndag). 1 motsvarar en icke-arbetsdag, och 0 motsvarar en arbetsdag. Endast tecknen 1 och 0 kan användas i strängen. 1111111 är en ogiltig sträng.

Exempel: 0000011 innebär att helgen infaller på lördag och söndag.

  • Helgdagar    Valfritt. En valfri uppsättning med ett eller flera datum som ska tas bort från kalendern med arbetsdagar. Helgdagar ska vara ett cellintervall som innehåller datumen eller en matriskonstant med serievärdena som motsvarar dessa datum. Hur datumen eller serievärdena sorteras kan vara godtyckligt.

Anmärkningar

  • Om start_date ligger utanför intervallet för bas värdet för det aktuella datumet, WORKDAY. INTL returnerar #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om ett datum i semestrar ligger utanför intervallet för det aktuella bas värdet för datum, arbets dag. INTL returnerar #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om start_date plus dagen-offset ger ett ogiltigt datum, en arbets dag. INTL returnerar #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om en helg sträng är ogiltig längd eller innehåller ogiltiga tecken, arbets dag. INTL returnerar #VALUE! felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Live-resultat

=ARBETSDAGAR.INT(DATUM(2012,1,1),30,0)

Om du använder ett 0 för argumentet helg blir det en #NUM! #REF!.

#OGILTIGT!

=ARBETSDAGAR.INT(DATUM(2012,1,1),90,11)

Hittar de första 90 arbetsdagarna från 1/1 2012 där bara söndagarna räknas som en helgdagar. (Helg-argumentet är 11).

41013

=TEXT(ARBETSDAGAR.INT(DATUM(2012,1,1),30,17),"m/dd/åååå")

Använder funktionen TEXT för att formatera de resulterande serienumrena (40944) i formatet "m/dd/åååå". Hittar de första 30 arbetsdagarna från 1/1 2012, där bara söndag räknas som en helgdag (Helg-argumentet är 17).

2/05/2012

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×