Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen AVERAGEA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Beräknar medelvärdet (aritmetiskt) av värdena i argumentuppsättningen.

Syntax

AVERAGEA(värde1; [värde2]; ...)

Syntaxen för funktionen AVERAGEA har följande argument:

 • Värde1;värde2;...    Värde1 är obligatoriskt, alla efterföljande värden är valfria. 1 till 255 celler, cellområden eller värden som du vill beräkna medelvärdet för.

Kommentarer

 • Argumenten kan vara tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal, textrepresentationer av tal eller logiska värden, t.ex. SANT och FALSKT, i en referens.

 • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver direkt i argumentuppsättningen räknas.

 • Argument som innehåller SANT ger värdet 1, argument som innehåller FALSKT ger värdet 0 (noll).

 • Matris- eller referensargument som innehåller text returnerar 0 (noll). Ingen text ("") returnerar 0 (noll).

 • Om ett argument består av en matris eller en referens används endast värdena i matrisen eller referensen. Tomma celler och textvärden i matrisen eller referensen ignoreras.

 • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

 • Om du inte vill ta med logiska värden och textrepresentationer av tal i en referens som en del av beräkningen använder du funktionen MEDEL.

Obs!: Funktionen MEDELMEDEL mäter centrala tendenser, d.v.s. mitten av en grupp med tal i en statistisk fördelning. De tre vanligaste måttmetoderna för beräkning av centrala tendenser är:

 • Medel     som är det aritmetiska medelvärdet. Medelvärdet beräknas genom att en grupp tal summeras för att sedan divideras med antalet tal i gruppen. Medelvärdet av 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 30 dividerat med 6, d.v.s. 5.

 • Median     som är det mittersta talet i en grupp med tal. Hälften av talen har alltså värden som är större än medianvärdet och hälften av talen har värden som är mindre. Medianvärdet för 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 4.

 • Läge     som är det vanligast förekommande talet i en grupp med tal. Typvärdet för 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 3.

För symmetriska fördelningar av talgrupper är de tre måttmetoderna för centrala tendenser samma. För sneda fördelningar av talgrupper kan de däremot skilja sig.

Tips: När du beräknar medelvärdet för celler bör du tänka på att det är skillnad på tomma celler och celler som innehåller värdet noll, särskilt om du har avmarkerat kryssrutan Visa en nolla i celler som har ett nollvärde i dialogrutan Excel-alternativ i skrivbordsprogrammet Excel. När det här alternativet är markerat räknas nollvärden, men inte tomma celler.

Så här hittar du kryssrutan Visa en nolla i celler som har ett nollvärde:

 • Klicka på Alternativ på fliken Arkiv och leta sedan under Visa alternativ för det här kalkylbladet i kategorin Avancerat.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

10

7

9

2

Inte tillgängligt

Formel

Beskrivning

Resultat

=AVERAGEA(A2:A6)

Medelvärdet av ovanstående tal och texten "Inte tillgängligt". Cellen med texten "Inte tillgängligt" används i beräkningen.

5,6

=AVERAGEA(A2:A5;A7)

Medelvärdet av ovanstående tal och den tomma cellen.

5,6

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×