Funktionen BELOPP

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av BELOPP i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper.

Syntax

BELOPP(betalning; förfall; investering; ränta; [bas])

Viktigt!: Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.

Funktionssyntaxen för BELOPP har följande argument:

 • Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.

 • Förfall    Obligatoriskt. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.

 • Investering    Obligatoriskt. Detta är det investerade beloppet.

 • Ränta    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets diskonteringsräntesats.

 • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

 • Likviddagen är dagen då en kupong (t ex en obligation) köps in. Förfallodagen är dagen då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2008 och köps in sex månader senare. Utgivningsdagen skulle då vara 1 januari 2008, likviddagen skulle vara 1 juli 2008 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2038, 30 år efter utgivningsdagen 1 januari 2008.

 • Betalning, förfall och bas avkortas till heltal.

 • Om betalning eller förfall inte är ett giltigt datum returnerar #VALUE! felvärde.

 • Om ränta ≤ 0 eller om ränta ≤ 0 returnerar MOTTAGET #NUM! felvärde.

 • Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar MOTTAGET #NUM! felvärde.

 • Om betalning ≥ förfall returnerar MOTTAGET #NUM! felvärde.

 • BELOPP beräknas så här:

  Ekvation

  där:

  • B = antal dagar på ett år beroende på årsbasen.

  • DUF = antal dagar från utgivningsdagen till förfallodagen.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

2008-02-15

Likviddag (utgivning)

2008-05-15

Förfallodag

1 000 000,00 kr

Investering

5,75 %

Diskonteringsränta

2

Faktisk/360

Formel

Beskrivning

R esultat

=BELOPP(A2;A3;A4;A5;A6)

Sammanlagt belopp som utbetalas på förfallodagen för obligationen med villkoren i A2:A6.

1 014 584,65 kr

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×