I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av BRÅK i Microsoft Excel.

Beskrivning

BRÅK kan användas för att omvandla priser uttryckta som decimaltal till priser uttryckta som bråk, t.ex. vissa utländska värdepapperspriser.

Syntax

BRÅK(decimaltal; heltal)

Syntaxen för funktionen BRÅK har följande argument:

  • Decimaltal    Obligatoriskt. Ett decimaltal.

  • Heltal    Obligatoriskt. Det heltal som ska användas som nämnare i bråket.

Kommentarer

  • Om heltal inte är ett heltal avkortas det till ett heltal.

  • Om bråktal är mindre än 0 returnerar BRÅK felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om bråktal är 0 returnerar BRÅK felvärdet #DIVISION/0! .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=BRÅK(1,125;16)

Omvandlar decimaltalet 1,125 till ett tal som tolkas som 1 och 2/16.

1,02

=BRÅK(1,125;32)

Omvandlar decimaltalet 1,125 till ett tal som tolkas som 1 och 4/32.

1,04

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×