Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Funktionen CELL returnerar information om formatering, placering eller innehåll för en cell. Om du till exempel vill kontrollera att en cell innehåller ett numeriskt värde i_stället för text innan du utför en beräkning med den, kan du använda följande formel:

=OM(CELL("typ";A1)="v";A1*2;0)

Den här formeln beräknar endast A1*2 om cell A1 innehåller ett numeriskt värde och returnerar 0 om A1 innehåller text eller är tom.

Obs!: Formler som använder CELL har språkspecifika argumentvärden och returnerar fel om de beräknas med en annan språkversion av Excel. Om du till exempel skapar en formel som innehåller CELL när du använder den tjeckiska versionen av Excel returnerar formeln ett fel om arbetsboken öppnas med den franska versionen.  Om det är viktigt för andra att öppna arbetsboken med olika språkversioner av Excel kan du överväga att antingen använda alternativa funktioner eller låta andra spara lokala kopior där de ändrar CELL-argumenten så att de matchar deras språk.

Syntax

CELL(infotyp; [referens])

Syntaxen för funktionen CELL har följande argument:

Argument

Beskrivning

infotyp   

Krävs

Ett textvärde som anger vilken typ av cellinformation du vill returnera. I följande lista visas möjliga värden för argumentet infotyp och motsvarande resultat:

ref    

Valfritt

Den cell du vill ha information om.

Om den utelämnas returneras den information som anges i argumentet info_type för den cell som är markerad vid beräkningstillfället. Om argumentet referens är ett cellområde returnerar funktionen CELL informationen för den aktiva cellen i det markerade området.

Viktigt!: Även om det tekniska argumentet är valfritt, uppmuntras det att inkludera det i formeln, såvida du inte förstår effekten dess frånvaro har på formelresultatet och vill ha den effekten på plats. Om argumentet referens inte utelämnas ger det inte tillförlitligt information om en viss cell av följande skäl:

  • När en cell ändras av en användare i automatiskt beräkningsläge kan beräkningen utlösas före eller efter att markeringen har fortlöpt, beroende på vilken plattform du använder för Excel.  Excel för Windows utlöser för närvarande beräkningar innan markeringen ändras, menExcel på webben utlöser det efteråt.

  • När Co-Authoring med en annan användare som gör en redigering rapporterar den här funktionen den aktiva cellen i stället för redigerarens.

  • Om du till exempel trycker på F9 kommer funktionen att returnera ett nytt resultat även om ingen cellredigering har gjorts.

info_type värden

I följande lista beskrivs de textvärden som kan användas för argumentet info_type. Dessa värden måste anges i funktionen CELL med citattecken (" ").

infotyp

Returnerar

"adress"

Referensen till den första cellen i variabeln referens i textform. 

"kol"

Kolumnnumret för cellen i referens.

"färg"

Värdet 1 om cellen är formaterad i färg för negativa värden, annars returneras 0 (noll).

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel på webben, Excel Mobile och Excel Starter.

"innehåll"

Värdet av den övre vänstra cellen i referensen, inte en formel.

"filnamn"

Filnamnet (med hela sökvägen) för den fil som innehåller referensen, som text. Returnerar tom text ("") om kalkylbladet som innehåller referensen inte har sparats ännu.

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel på webben, Excel Mobile och Excel Starter.

"format"

Textvärde som motsvarar talformatet för cellen. Textvärdena för de olika formaten framgår av tabellen nedan. Returnerar "-" i slutet av textvärdet om cellen är formaterad i färg för negativa värden. Returnerar "()" i slutet av textvärdet om cellen är formaterad med parenteser för positiva värden eller alla värden.

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel på webben, Excel Mobile och Excel Starter.

"parenteser"

Värdet 1 om cellen är formaterad med parenteser för positiva värden eller alla värden, annars returneras 0.

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel på webben, Excel Mobile och Excel Starter.

"prefix"

Textvärde som motsvarar cellens "etikettprefix". Returnerar en apostrof (') om cellen innehåller vänsterjusterad text, ett citattecken (") om cellen innehåller högerjusterad text, ett cirkumflex (^) om cellen innehåller centrerad text, ett omvänt snedstreck (\) om cellen innehåller radutjämnad text och tom text ("") om cellen innehåller någonting annat.

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel på webben, Excel Mobile och Excel Starter.

"skydd"

Värdet 0 om cellen inte är låst och returnerar annars 1 om cellen är låst.

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel på webben, Excel Mobile och Excel Starter.

"rad"

Radnummer på cellen i referensen.

"typ"

Textvärde som motsvarar datatyp i cellen. Returnerar "t" om cellen är tom, "e" (etikett) om cellen innehåller en textkonstant och "v" (värde) om cellen innehåller någonting annat.

"bredd"

Returnerar en matris med 2 objekt.

Det första objektet i matrisen är cellens kolumnbredd, avrundad till ett heltal. Varje kolumnbreddsenhet motsvarar bredden på ett tecken i standardteckenstorleken.

Det andra objektet i matrisen är ett booleskt värde, värdet är SANT om kolumnbredden är standardvärdet eller FALSKT om bredden uttryckligen har angetts av användaren. 

Obs!: Det här värdet stöds inte i Excel på webben, Excel Mobile och Excel Starter.

Formatkoder för CELL

I följande lista beskrivs de textvärden som funktionen CELL returnerar när argumentet infotyp är "format" och argumentet referens är en cell som är formaterad med ett inbyggt talformat.

Om Excel-formatet är

Returnerar funktionen CELL

Allmänt

"G"

0

"F0"

0%

"P0"

0,00%

"P2"

0,00E+00

",2"

# ##0

"C0"

# ##0 kr;-# ##0 kr

"C0-"

# ##0 kr;[Röd]-# ##0 kr

"C2"

# ##0,00

"C2-"

# ##0,00 kr;# ##0,00 kr

"C2"

# ##0,00 kr;[Röd]-# ##0,00)

"C2-"

# ?/? eller # ??/??

"G"

# ?/? eller # ??/??

"G"

D-MMM-ÅÅ eller DD-MMM-ÅÅ

"D4"

MM/DD

"D1"

MMM-ÅÅ

"D2"

Standard

"G"

t.mm

"D5"

t.mm fm/em

"D7"

t.mm.ss fm/em

"D6"

t.mm.ss

"D8"

ÅÅ/M/D eller ÅÅ/M/D t:mm eller ÅÅ/MM/DD

"D8"

Obs!: Om det info_type argumentet i funktionen CELL är "format" och du senare använder ett annat format på den refererade cellen, måste du beräkna om kalkylbladet (tryck på F9) för att uppdatera resultatet av funktionen CELL.

Exempel

Exempel på funktionen CELL

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Ändra formatet i en cell
Skapa eller ändra en cellreferens
Funktionen ADRESS
Lägga till, ändra, hitta eller ta bort villkorsstyrd formatering i en cell

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×