Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av DANTALV i Microsoft Excel.

Beskrivning

Beräknar de ifyllda cellernas värde i ett fält (kolumn) av poster i en lista eller databas som matchar ett villkor som du anger.

Fältargumentet är valfritt. Om fält utelämnas räknar DANTALV alla poster i databasen som matchar villkoren.

Syntax

DANTALV(databas; fält; villkorsområde)

Syntaxen för funktionen DANTALV har följande argument:

 • Databas    Obligatoriskt. Det intervall av celler som listan eller databasen består av. En databas är en lista med relaterade data, i vilken rader med relaterad information utgör poster och datakolumner utgör fält. Första raden i listan innehåller etiketter för varje kolumn.

 • Fält    Valfritt. Anger vilken kolumn som används i funktionen. Ange kolumnetiketten inom citattecken, t.ex. "Ålder" eller "Skörd", eller skriv ett tal (utan citattecken) som representerar kolumnens position i listan: 1 för den första kolumnen, 2 för den andra kolumnen o.s.v.

 • Villkor    Obligatoriskt. Det cellområde som innehåller de villkor du anger. Du kan använda valfritt område för villkorsargumentet, men det måste innehålla minst en kolumnetikett och minst en cell under kolumnetiketten som du definierar ett villkor för kolumnen i.

Kommentarer

 • Det är valfritt vilket område du använder som villkorsargument, bara villkoret anges med minst en kolumnetikett och minst en cell under kolumnetiketten.

  Om området G1:G2 innehåller kolumnetiketten Inkomst i G1 och beloppet 100 000 kr i G2, kan du definiera området som MatchaInkomst och använda det namnet som villkorsargument i databasfunktionerna.

 • Även om villkorsområdet kan placeras var som helst i kalkylbladet bör du inte placera det under listan. Om du lägger till mer information i listan läggs den nya informationen till på den första raden under listan. Om raden under listan inte är tom går det inte att lägga till den nya informationen i Excel.

 • Kontrollera att villkorsområdet inte överlappar listan.

 • Om du vill utföra en åtgärd på en hel kolumn i en databas, lägger du till en tom rad under kolumnetiketterna i villkorsområdet.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnernas bredd för att se alla data. Se till att markera alla celler i tabellen om du kopierar något av följande exempel i Excel, inklusive det i det övre vänstra hörnet.

Träd

Höjd

Ålder

Skörd

Vinst

Höjd

="=Äpple"

>10

<16

="=Päron"

Träd

Höjd

Ålder

Skörd

Vinst

Äpple

18

20

14

105,0

Päron

1,2

1,2

10

96,0

Körsbär

1, 3

14

9

105,0

Äpple

14

15

10

75,0

Päron

9

8

8

76,8

Äpple

8

9

6

45,0

Formel

Beskrivning

Resultat

=DANTALV(A4:E10; "Vinst"; A1:F2)

Beräknar de rader (1) som innehåller "Äpple" i kolumn A med höjden >10 och <16. Endast rad 8 uppfyller dessa villkor.

1

Exempel på villkor

 • När du skriver =text i en cell tolkar Excel det som en formel som ska beräknas. Om du vill skriva =text så att Excel inte försöker utföra en beräkning använder du följande syntax:

  =''= post ''

  Där post  representerar den text eller det värde som du vill hitta. Till exempel:

Om du skriver

Returneras

="=Davolio"

=Davolio

="=30000"

=30000

 • När du filtrerar textinformation görs ingen skillnad mellan gemener och versaler. Du kan emellertid använda en formel om du vill utföra en skiftlägeskänslig sökning.

Följande avsnitt innehåller exempel på komplexa villkor.

Flera villkor i en kolumn

Boolesk logik:     (Försäljare = "Davolio" ELLER Försäljare = "Buchwald")

Om du vill returnera rader som uppfyller flera villkor för en kolumn, skriver du villkoren direkt under varandra på separata rader i villkorsområdet.

I följande dataområde (A6:C10) används villkorsområdet (B1:B3) för att räkna raderna som innehåller antingen "Davolio" eller "Buchwald" i kolumnen Försäljare.

Försäljare

="=Olsson"

="=Nilsson"

Kategori

Säljare

Försäljning

Drycker

Suyama

51 220 kr

Kött

Gustavsson

4 500 kr

Spannmål

Buchwald

63 280 kr

Spannmål

Gustavsson

65 440 kr

Formel

Beskrivning

Resultat

'=DANTALV(A6:C10;2;B1:B3)

Beräknar antalet rader (3) i A6:C10 som uppfyller något av villkoren för "Försäljare" i raderna 2 och 3.

'=DANTALV(A6:C10;2;B1:B3)

Flera villkor i flera kolumner där alla villkor måste uppfyllas

Boolesk logik:     (Typ = "Spannmål" OCH Försäljning > 2000)

Om du vill returnera rader som uppfyller flera villkor i flera kolumner skriver du alla villkor på samma rad i villkorsområdet.

I följande dataområde (A6:C10) används villkorsområdet (A1:C2) för att räkna alla rader som innehåller "Spannmål" i kolumnen Kategori och ett värde som är större än 2 000 kr i kolumnen Försäljning (A9:C10).

Kategori

Säljare

Försäljning

="=Spannmål"

>2000

Kategori

Säljare

Försäljning

Drycker

Suyama

51 220 kr

Kött

Gustavsson

4 500 kr

Spannmål

Nilsson

935 USD

Spannmål

Gustavsson

6 544 USD

Drycker

Buchwald

3 677 USD

Spannmål

Gustavsson

3 186 USD

Formel

Beskrivning

Resultat

'=DANTALV(A6:C12;;A1:C2)

Beräknar antalet rader (2) i A6:C12 som uppfyller något av villkoren för "säljare" i rad 2 (="Spannmål" och >2000).

=DANTALV(A6:C12;;A1:C2)

Flera villkor i flera kolumner där något av villkoren kan uppfyllas

Boolesk logik:     (Typ = "Spannmål" ELLER Försäljare = "Davolio")

Om du vill returnera rader som uppfyller flera villkor i flera kolumner, där något av villkoren kan uppfyllas, skriver du villkoren på olika rader i villkorsområdet.

I följande dataområde (A6:C10) visar villkorsområdet (A1:B3) alla rader som innehåller "Spannmål" i kolumnen Typ eller "Gustavsson".

Kategori

Försäljare

="=Spannmål"

="=Olsson"

Kategori

Säljare

Försäljning

Drycker

Suyama

51 220 kr

Kött

Gustavsson

675 USD

Spannmål

Buchwald

>937 USD

Spannmål

Nilsson

Formel

Beskrivning

Resultat

'=DANTALV(A6:C10;"Försäljning";A1:B3)

Beräknar antalet rader (2) i A6:C10 som uppfyller något av villkoren i A1:C3, där fältet "Försäljning" inte är tomt.

=DANTALV(A6:C10;"Försäljning";A1:B3)

Flera uppsättningar villkor där varje uppsättning innehåller villkor för flera kolumner

Boolesk logik:     ( (Försäljare = "Davolio" OCH Försäljning >30000) ELLER (Försäljare = "Buchwald" OCH Försäljning > 15000) )

Om du vill returnera rader som uppfyller flera villkorsuppsättningar, där varje uppsättning innehåller villkor för flera kolumner, skriver du villkorsuppsättningarna på separata rader.

I följande dataområde (A6:C10) används villkorsområdet (B1:C3) för att räkna alla rader som innehåller både "Davolio" i kolumnen Försäljare och ett värde större än 30 000 kr i kolumnen Försäljning, eller alla rader som innehåller både "Buchwald" i kolumnen Försäljare och ett värde större än 15 000 kr i kolumnen Försäljning.

Kategori

Säljare

Försäljning

="=Olsson"

>3000

="=Nilsson"

>1500

Kategori

Säljare

Försäljning

Drycker

Suyama

51 220 kr

Kött

Gustavsson

4 500 kr

Spannmål

Buchwald

63 280 kr

Spannmål

Gustavsson

65 440 kr

Formel

Beskrivning

Resultat

'=DANTALV(A6:C10;;B1:C3)

Beräknar antalet rader (2) i A6:C10 som uppfyller samtliga villkor i B1:C3.

=DANTALV(A6:C10;;B1:C3)

Flera uppsättningar villkor där varje uppsättning innehåller villkor för en kolumn

Boolesk logik:     ( (Försäljning > 60000 OCH Försäljning < 65000 ) ELLER (Försäljning < 5000) )

Om du vill returnera rader som uppfyller flera uppsättningar villkor, där varje uppsättning innehåller villkor för en kolumn, tar du med flera kolumner med samma kolumnrubrik.

I följande dataområde (A6:C10) används villkorsområdet (C1:D3) för att räkna alla rader som innehåller värden mellan 60 000 och 65 000 eller värden som är mindre än 5 000 i kolumnen Försäljning (A8:C10).

Kategori

Säljare

Försäljning

Försäljning

>60000

<65000

<500

Kategori

Säljare

Försäljning

Drycker

Suyama

51 220 kr

Kött

Gustavsson

4 500 kr

Spannmål

Buchwald

63 280 kr

Spannmål

Gustavsson

65 440 kr

Formel

Beskrivning

Resultat

'=DANTALV(A6:C10;;C1:D3)

Beräknar antalet rader (2) som uppfyller villkoren i rad 2 (>6000 and <6500) eller uppfyller villkoren i rad 3 (<500).

=DANTALV(A6:C10;;C1:D3)

Villkor för att returnera textvärden med några tecken som är samma och några som är olika

Om du vill returnera textvärden som har några gemensamma tecken, men andra som är olika, gör du något av följande:

 • Skriv ett eller flera tecken utan likhetstecken (=) om du vill returnera rader med ett textvärde i en kolumn som börjar med dessa tecken. Om du exempelvis skriver texten Dav som ett villkor, returneras "Davolio", "David" och "Davis".

 • Använd ett jokertecken.

  Följande jokertecken kan användas som jämförelsevillkor.

Använd

Om du vill söka efter

? (frågetecken)

Ett enstaka tecken
b?rg hittar t.ex. "berg" och "borg"

* (asterisk)

Valfritt antal tecken
*ost hittar "nordost" och "sydost"

~ (tilde) följt av ?, * eller ~

Ett frågetecken, en asterisk eller ett ~-tecken
Exempel: år91~? hittar "år91?"

I följande dataområde (A6:C10) används villkorsområdet (A1:B3) för att räkna alla rader där "Kö" är de första tecknen i kolumnen Typ eller där det andra tecknet är "u" i kolumnen Försäljare (A7:C9).

Kategori

Säljare

Försäljning

Jag

?u*

Kategori

Säljare

Försäljning

Drycker

Suyama

51 220 kr

Kött

Gustavsson

4 500 kr

Spannmål

Buchwald

63 280 kr

Spannmål

Gustavsson

65 440 kr

Formel

Beskrivning

Resultat

'=DANTALV(A6:C10;;A1:B3)

Beräknar antalet rader (3) som uppfyller något av villkoren i A1:B3.

=DANTALV(A6:C10;;A1:B3)

Villkor som skapats som resultatet av en formel

Du kan använda ett beräknat värde som utgör resultatet av en formel som villkor. Tänk bara på följande:

 • Formeln måste beräknas till SANT eller FALSKT.

 • Eftersom du använder en formel skriver du formeln som vanligt och skriver inte uttrycket på följande sätt:

  =''= post ''

 • Använd ingen kolumnetikett för villkorsetiketter. Låt villkorsetiketterna vara tomma eller använd en etikett som inte utgör en kolumnetikett i området (i exemplen nedan Beräknat medelvärde och Exakt matchning).

  Om du använder en kolumnetikett i formeln i stället för en relativ cellreferens eller ett områdesnamn visas ett felvärde, t.ex. #NAMN? eller #VÄRDEFEL!, i cellen som innehåller villkoret. Du kan ignorera det här felet eftersom det inte påverkar hur området filtreras.

 • Den formel som du använder för villkoren måste använda en relativ referens för att referera till motsvarande cell på den första raden.

 • Alla andra referenser i formeln måste vara absoluta referenser.

Returnera värden som är större än det sammanlagda medelvärdet i dataområdet

I följande dataområde (A6:C10) används villkorsområdet (C1:C2) för att räkna alla rader som har ett värde i kolumnen Försäljning som är större än medelvärdet för alla försäljningsvärden (C7:C10). Medelvärdet beräknas i cell C4, och resultatet sammanfogas i cell C2 med formeln =">"&C4 till det villkor som används.

Försäljning

=SAMMANFOGA(">",C4)

Beräknat medelvärde

=MEDEL(C7:C10)

Kategori

Säljare

Försäljning

Drycker

Suyama

51 220 kr

Kött

Gustavsson

4 500 kr

Spannmål

Buchwald

63 280 kr

Spannmål

Gustavsson

65 440 kr

Formel

Beskrivning

Resultat

'=DANTALV(A6:C10;;C1:C2)

Beräknar antalet rader (3) som uppfyller villkoret (>4611) i C1:C2. Villkoret i C2 skapas genom att sammanfoga =">" med cell C4, som är det beräknade medelvärdet för C7:C10.

=DANTALV(A6:C10;;C1:C2)

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×