Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av DELSUMMA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar en delsumma i en lista eller databas. Normalt är det enklare att skapa en lista med delsummor med hjälp av kommandot Delsumma i gruppen Disposition på fliken Data i skrivbordsprogrammet Excel. När listan över delsummor har skapats kan du ändra den genom att redigera funktionen DELSUMMA.

Syntax

DELSUMMA(funktionsnr;ref1;[ref2];...])

Syntaxen för funktionen DELSUMMA har följande argument:

  • Funktionsnr   krävs.  1–11 eller 101–111 som anger vilken funktion som ska användas för delsumman. 1–11 tar med manuellt dolda rader medan 101–111 utesluter dem. Bortfiltrerade celler utesluts alltid.

Funktionsnr
(inkluderar dolda rader)

Funktionsnr
(ignorerar dolda rader)

Funktion

1

101

MEDEL

2

102

ANTAL

3

103

ANTALV

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUKT

7

107

STDAV

8

108

STDAVP

9

109

SUMMA

10

110

VARIANS

11

111

VARIANSP

  • Ref1     Obligatoriskt. Det första namngivna området eller referensen som du vill beräkna delsumman för.

  • Ref2,...     Valfritt. Mellan 2 och 254 områden eller referenser som du vill beräkna delsumman för.

Kommentarer

  • Om det finns andra delsummor inom ref (eller kapslade delsummor), ignoreras dessa kapslade delsummor för att undvika att de räknas två gånger.

  • För funktionsnr-konstanterna från 1 till 11 tar funktionen DELSUMMA med värdena för rader som har dolts med kommandot Dölj rader på undermenyn Dölj och ta fram för kommandot Format i gruppen Celler på fliken Start i skrivbordsprogrammet Excel. Använd de här konstanterna när du vill beräkna en delsumma för dolda och icke-dolda tal i en lista. För funktionsnr-konstanterna från 101 till 111 ignorerar funktionen DELSUMMA värden för rader som har dolts av kommandot Dölj rader. Använd de här konstanterna när du bara vill beräkna delsummor för tal som inte är dolda i en lista.

  • Funktionen DELSUMMA ignorerar alla rader som inte ingår i resultatet av ett filter, oavsett vilket funktionsnr-värde du använder.

  • Funktionen DELSUMMA är avsedd för kolumner med data eller lodräta områden. Den är inte avsedd för rader med data eller vågräta områden. När du till exempel delsummerar ett vågrätt område med funktionsnr 101 eller större, t.ex. DELSUMMA(109;B2:G2), påverkas inte delsumman av att en kolumn är dold. Men om du döljer en rad i en delsumma av ett lodrätt område påverkas delsumman.

  • Om någon av referenserna är 3D-referenser returnerar DELSUMMA felvärdet #VÄRDEFEL! felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

120

10

150

23

Formel

Beskrivning

Resultat

=DELSUMMA(9;A2:A5)

Summan av delsumman i cellerna A2:A5 med 9 som det första argumentet.

303

=DELSUMMA(1;A2:A5)

Genomsnittet av delsumman i cellerna A2:A5 med 1 som det första argumentet.

75,75

Anmärkningar

Funktionen DELSUMMA kräver alltid ett numeriskt argument (1 till och med 11, 101 till och med 111) som första argument. Det här numeriska argumentet tillämpas på delsumman av värdena (cellområden, namngivna områden) som anges som argumenten.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×