Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av DGET  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Hämtar ett värde från en kolumn i en lista eller databas som matchar de villkor du anger.

Syntax

DHÄMTA(databas; fält; villkorsområde)

Syntaxen för funktionen DHÄMTA har följande argument:

 • Databas    Obligatoriskt. Det intervall av celler som listan eller databasen består av. En databas är en lista med relaterade data, i vilken rader med relaterad information utgör poster och datakolumner utgör fält. Första raden i listan innehåller etiketter för varje kolumn.

 • Fält    Obligatoriskt. Anger vilken kolumn som används i funktionen. Ange kolumnetiketten inom citattecken, t.ex. "Ålder" eller "Skörd", eller skriv ett tal (utan citattecken) som representerar kolumnens position i listan: 1 för den första kolumnen, 2 för den andra kolumnen o.s.v.

 • Villkor    Obligatoriskt. Det cellområde som innehåller de villkor du anger. Du kan använda valfritt område för villkorsargumentet, men det måste innehålla minst en kolumnetikett och minst en cell under kolumnetiketten som du definierar ett villkor för kolumnen i.

Kommentarer

 • Om ingen post matchar villkoret returnerar DHÄMTA felvärdet #VÄRDEFEL!.

 • Om flera poster matchar villkoret returnerar DHÄMTA felvärdet #OGILTIGT!.

 • Det är valfritt vilket område du använder som villkorsargument, bara villkoret anges med minst en kolumnetikett och minst en cell under kolumnetiketten.

  Om området G1:G2 innehåller kolumnetiketten Inkomst i G1 och beloppet 100 000 kr i G2, kan du definiera området som MatchaInkomst och använda det namnet som villkorsargument i databasfunktionerna.

 • Även om villkorsområdet kan placeras var som helst i kalkylbladet bör du inte placera det under listan. Om du lägger till mer information i listan läggs den nya informationen till på den första raden under listan. Om raden under listan inte är tom går det inte att lägga till den nya informationen.

 • Kontrollera att villkorsområdet inte överlappar listan.

 • Om du vill utföra en åtgärd på en hel kolumn i en databas, lägger du till en tom rad under kolumnetiketterna i villkorsområdet.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Träd

Höjd

Ålder

Skörd

Vinst

Höjd

="=Äpple"

>10

<16

="Päron"

>12

Träd

Höjd

Ålder

Skörd

Vinst

Äpple

18

20

14

105 kr

Päron

1,2

1,2

10

96 kr

Körsbär

1, 3

14

9

105 kr

Äpple

14

15

10

75 kr

Päron

9

8

8

77 kr

Äpple

8

9

6

45 kr

Formel

Beskrivning

Resultat

=DHÄMTA(A5:E11; "Skörd"; A1:A3)

Returnerar felvärdet #OGILTIGT! eftersom det finns mer än en post som uppfyller villkoren (alla äppel- eller päronträd).

#OGILTIGT!

=DHÄMTA(A5:E11; "Skörd"; A1:F3)

Returnerar 10 (skörden från äppelträdet på rad 9) eftersom det är den enda posten som uppfyller villkoren i A1:F3.

10

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

GÅ MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×