Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som innehåller ett givet antal tecken från en sträng.

Syntax

Mid( sträng, start [ ,längd ] )

Syntaxen för funktionen Mitt har följande argument:

Argument

Beskrivning

sträng

Obligatoriskt. stränguttryck tecken som returneras. Om strängen innehåller Null returneras Null.

start

Obligatoriskt. Long. Teckenpositionen i strängen där den del som ska tas börjar. Om start är större än antalet tecken i strängen returnerarMid en sträng med längden noll ("").

length

Valfritt. Variant (Long). Antalet tecken som ska returneras. Om det utelämnas eller om det finns färre tecken än längd i texten (inklusive tecknet i början)returneras alla tecken från startpositionen till slutet av strängen.


Kommentarer

För att bestämma antalet tecken i sträng använder du funktionen Längd.

Obs!: Använd funktionen MittB med byte-data som finns i en sträng, som i teckenuppsättningsspråk med dubbla byte. I stället för att ange antalet tecken anger argumenten antal byte. Se det andra exemplet i exempelavsnittet förexempelkoden som använder MidB.

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT ProductID, Mid(ProductID,5) AS Expr1 FROM ProductSales;

Returnerar "Produktnr" och delen av Produktnr med början från teckenposition 5 och visar resultatet i kolumnen Uttr1.

SELECT ProductID, Mid(ProductID,5,4) AS testMid FROM ProductSales;

Returnerar "Produktnr" och den del av Produktnr som börjar från teckenposition 5, som innehåller 4 tecken och visar resultatet i kolumnen testMid.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det första exemplet används funktionen Mitt för att returnera ett angivet antal tecken från en sträng.

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Mid Function Demo" ' Create text string.
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3) ' Returns "Mid".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4) ' Returns "Demo".
MidWords = Mid(MyString, 5) ' Returns "Function Demo".

I det andra exemplet används MidB och en användardefinierad funktion(MidMbcs)för att även returnera tecken från strängen. Skillnaden är att indatasträngen är ANSI och längden är i byte.

Function MidMbcs(ByVal str as String, start, length)
MidMbcs = StrConv(MidB(StrConv(str, vbFromUnicode), _
start, length), vbUnicode)
End Function
Dim MyString
MyString = "AbCdEfG"
' Where "A", "C", "E", and "G" are DBCS and "b", "d",
' and "f" are SBCS.
MyNewString = Mid(MyString, 3, 4)
' Returns ""CdEf"
MyNewString = MidB(MyString, 3, 4)
' Returns ""bC"
MyNewString = MidMbcs(MyString, 3, 4)
' Returns "bCd"

Strängfunktioner och hur de används

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×