Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen FASTTAL i Microsoft Excel.

Beskrivning

Avrundar ett tal till angivet antal decimaler, formaterar talet i decimalform med ett kommatecken samt returnerar resultatet som text.

Syntax

FASTTAL(tal; [decimaler]; [ej_komma])

Syntaxen för funktionen FASTTAL har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Detta är det tal som du vill avrunda och omvandla till text.

  • Decimaler    Valfritt. Detta är antalet siffror till höger om decimalkommat.

  • Ej_komma    Valfritt. Detta är ett logiskt värde som när det är SANT hindrar att FASTTAL lägger in kommatecken i den returnerade texten.

Kommentarer

  • Tal i Microsoft Excel kan aldrig ha mer än 15 signifikanta siffror, men decimaler kan vara så stort som 127.

  • Om decimaler är negativt avrundas tal till vänster om decimalkommat.

  • Om du utelämnar decimaler förutsätts värdet vara 2.

  • Om ej_komma är FALSKT eller utelämnat innehåller den returnerade texten kommatecken som vanligt.

  • Huvudskillnaden mellan att formatera en cell som innehåller ett tal med hjälp av ett kommando (klicka på pilen bredvid Tal i gruppen Tal på fliken Start och klicka sedan på Tal.) och när du formaterar ett tal direkt med funktionen FAST ÅTGÄRDAt omvandlas resultatet till text. Ett tal som har formaterats med kommandot Celler är fortfarande ett tal.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

1234,567

-1234,567

44,332

Formel

Beskrivning

Resultat

=FASTTAL(A2; 1)

Avrundar talet i A2 en siffra till höger om decimaltecknet.

1 234,6

=FASTTAL(A2; -1)

Avrundar talet i A2 en siffra till vänster om decimaltecknet.

1 230

=FASTTAL(A3; -1; SANT)

Avrundar talet i A3 en siffra till vänster om decimaltecknet, utan kommatecken (argumentet SANT).

-1230

=FASTTAL(A4)

Avrundar talet i A4 två siffror till vänster om decimaltecknet.

44,33

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×