Funktionen FormatNumber

Returnerar ett uttryck som är formaterat som ett tal.

Syntax

FormatNumber ( Expression [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

Syntaxen för funktionen FormatNummer har följande argument:

Argument

Beskrivning

Uttryck

Obligatoriskt. Uttryck som ska formateras.

NumDigitsAfterDecimal

Valfritt. Numeriskt värde som anger hur många decimaler (tecken till höger om decimaltecknet) som visas. Standardvärdet är –1, vilket betyder att datorns regionala inställningar används.

IncludeLeadingDigit

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger huruvida en inledande nolla visas för bråkvärden. Se avsnittet Inställningar för värden.

UseParensForNegativeNumbers

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger om negativa värden ska placeras inom parenteser eller inte. Se avsnittet Inställningar för värden.

GroupDigits

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger om siffror ska grupperas med det avgränsningstecken som angetts i datorns regionala inställningar. Se avsnittet Inställningar för värden.


Inställningar

Argumenten IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbers och GroupDigits har följande inställningar:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbTrue

–1

Sant

vbFalse

0

Falskt

vbUseDefault

–2

Använd inställningarna från datorns regionala inställningar.


Anmärkningar

När ett eller flera valfria argument utelämnas, hämtas värden för utelämnade argument från datorns regionala inställningar.

Obs!:  All information om inställningar kommer från fliken Tal för regionala inställningar.

Exempel

Uttryck

Resultat

SELECT FormatNumber([SalePrice]) AS Expr1 FROM ProductSales;

Formaterar valutavärdena i fältet "Försäljningspris" i talformat och returnerar i kolumn Uttr1.

SELECT FormatNumber([Discount],2,-1,-1,-1) AS DiscountedPrice FROM ProductSales;

Formaterar talvärdena i fältet "Rabatt" till "Tal"-format med 2 decimaler Alla värden som är mindre än 1 har "0" före decimaltecknet, negativa värden anges inom parentes, värdet grupperas som standardavgränsare ("1000" visas som 1 000,00, "-1000" visas som (1 000,00), "0" visas som 0,00).

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×