Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Med funktionen GROUPBY kan du skapa en sammanfattning av dina data via en formel. Den har stöd för gruppering längs en axel och sammanslagning av associerade värden. Om du till exempel hade en tabell med försäljningsdata kan du generera en sammanfattning av försäljningen efter år.

Syntax

Med funktionen GROUPBY kan du gruppera, aggregera, sortera och filtrera data baserat på de fält du anger.

Syntaxen för funktionen PIVOTBY är:

GROUPBY(row_fields;värden;funktion;[field_headers],[total_depth],[sort_order],[filter_array])

Argument

Beskrivning

row_fields

(obligatoriskt)

En kolumnorienterad matris eller ett område som innehåller de värden som används för att gruppera rader och generera radrubriker. 

Matrisen eller området kan innehålla flera kolumner. I så fall har utdata flera radgruppsnivåer.

Värden

(obligatoriskt)

En kolumnorienterad matris eller ett område med de data som ska aggregeras.

Matrisen eller området kan innehålla flera kolumner. I så fall kommer utdata att ha flera aggregeringar.

Funktion

(obligatoriskt)

En explicit eller eta-reducerad lambda (SUMMA, PROCENTAV, MEDEL, ANTAL osv.) som används för att aggregera värden.

En vektor av lambdas kan tillhandahållas. I så fall kommer utdata att ha flera aggregeringar. Orienteringen för vektorn avgör om de är utlagda rad- eller kolumnmässigt.

field_headers

Ett tal som anger om row_fields och värden har rubriker och om fältrubriker ska returneras i resultatet. Möjliga värden är:

Saknas: Automatisk. 
0: Nr
1: Ja och visa
inte 2: Nej men generera
3: Ja och visa

Obs!: Automatiskt förutsätter att data innehåller rubriker baserat på argumentet värden. Om det första värdet är text och det andra värdet är ett tal antas data ha rubriker. Fältrubriker visas om det finns flera rad- eller kolumngruppsnivåer.

total_depth

Avgör om radrubrikerna ska innehålla summor. Möjliga värden är:

Saknas: Automatisk: Totalsummor och, om möjligt, delsummor.
0: Inga summor
1: Totalsummor
2: Totalsumma och Delsummor-1
: Totalsummor på Topp-2
: Totalsumma och Delsummor överst 

Obs!: För delsummor måste fälten ha minst 2 kolumner. Tal som är större än 2 stöds förutsatt att fältet har tillräckliga kolumner.

sort_order

Ett tal som anger hur rader ska sorteras. Talen motsvarar kolumner i row_fields följt av kolumnerna i värden. Om talet är negativt sorteras raderna i fallande/omvänd ordning.

En vektor med tal kan anges vid sortering baserat på endast row_fields

filter_array

En kolumnorienterad 1D-matris med boolesk som anger om motsvarande rad med data ska beaktas.

Obs!: Matrisens längd måste matcha längden på de som anges i row_fields

Exempel

Exempel 1: Använd GROUPBY för att generera en sammanfattning av den totala försäljningen efter år.

Använd GROUPBY för att generera en sammanfattning av den totala försäljningen efter år. =GROUPBY(A2:A76;D2:D76;SUMMA)

Exempel 2: Använd GROUPBY för att generera en sammanfattning av den totala försäljningen per produkt. Sortera fallande efter försäljning.

Använd GROUPBY för att generera en sammanfattning av den totala försäljningen per produkt. Sortera fallande efter försäljning. =GROUPBY(C2:C76;D2:D76;SUMMA,,,-2)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×