I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen HEX.TILL.DEC i Microsoft Excel.

Beskrivning

Omvandlar ett hexadecimalt tal till ett decimalt.

Syntax

HEX.TILL.DEC(tal)

Syntaxen för funktionen HEX.TILL.DEC har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Detta är det hexadecimala tal som du vill omvandla. Tal får inte innehålla mer än 10 tecken (40 bitar). Den mest signifikanta biten av tal är teckenbiten. De återstående 39 bitarna anger talet. Negativa tal representeras med tvåkomplementmetoden.

Kommentar

Om tal inte är ett giltigt hexadecimalt tal returnerar HEX.TILL.#NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=HEX.TILL.DEC("A5")

Omvandlar det hexadecimala talet A5 till ett decimaltal

165

=HEX.TILL.DEC("FFFFFFFF5B")

Omvandlar det hexadecimala talet FFFFFFFF5B till ett decimaltal

-165

=HEX.TILL.DEC("3DA408B9")

Omvandlar det hexadecimala talet 3DA408B9 till ett decimaltal

1,034E+09

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×