Funktionen HEX.TILL.OKT

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen HEX.TILL.OKT i Microsoft Excel.

Beskrivning

Omvandlar ett hexadecimalt tal till ett oktalt.

Syntax

HEX.TILL.OKT(tal; [antal_siffror])

Syntaxen för funktionen HEX.TILL.OKT har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Detta är det hexadecimala tal som du vill omvandla. Tal får inte ha mer än 10 tecken. Den mest signifikanta biten av tal är teckenbiten. De återstående 39 bitarna anger talet. Negativa tal representeras med tvåkomplementmetoden.

  • Antal_siffror    Valfritt. Detta är det antal tecken som ska användas. Om antal_siffror utelämnas använder HEX.TILL.OKT lägsta antal nödvändiga tecken. Antal_siffror är användbart när du vill fylla ut det returnerade värdet med inledande nollor (0).

Kommentarer

  • Om tal är negativt ignorerar HEX.TILL.OKT antal_siffror och returnerar ett oktalt tal med 10 tecken.

  • Om tal är negativt kan det inte vara mindre än FFE0000000 och om tal är positivt kan det inte vara större än 1FFFFFFF.

  • Om tal inte är ett giltigt hexadecimalt tal returnerar HEX.TILL.OKT felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om HEX.TILL.OKT kräver fler tecken än antal_siffror anger returnerar det felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om antal_siffror inte är ett heltal avkortas det till ett heltal.

  • Om antal_siffror inte är numeriskt returnerar HEX.TILL.OKT felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om antal_siffror är negativt returnerar HEX.TILL.OKT felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=HEX.TILL.OKT("F";3)

Omvandlar det hexadecimala talet F till ett oktalt tal med 3 tecken (den inledande nollan är utfyllnad).

017

=HEX.TILL.OKT("3B4E")

Omvandlar det hexadecimala talet 3B4E till ett oktalt tal

35516

=HEX.TILL.OKT("FFFFFFFF00")

Omvandlar det hexadecimala talet FFFFFFFF00 till ett oktalt tal

7777777400

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×