Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av FUNKTIONEN IDAG i Microsoft Excel.

Beskrivning

Funktionen IDAG returnerar serienumret för dagens datum. Serienumret är den datum/tid-kod som används för datum- och tidsberäkningar i Excel. Om cellformatet är Allmänt när funktionen anges ändras det till Datum. Om du vill visa serienumret måste du ändra cellformatet till Allmänt eller Tal.

Funktionen IDAG är användbar när du behöver visa det aktuella datumet i ett kalkylblad, oavsett när du öppnar arbetsboken. Det är också användbart för att beräkna intervall. Om du till exempel vet att någon föddes 1963, kan du använda följande formel för att ta reda på den personens ålder efter det aktuella årets födelsedag:

= ÅR( IDAG())-1963

Den här formeln använder funktionen IDAG som ett argument för funktionen ÅR för att hämta det aktuella året och subtraherar sedan 1963, vilket returnerar personens ålder.

Obs!: Om funktionen IDAG inte uppdaterar datumet som du förväntar dig, kan du behöva ändra inställningarna som styr när arbetsboken eller kalkylbladet beräknas om. På fliken Arkiv klickar du på Alternativ och verifierar att Automatiskt har markerats i kategorin Formler under Beräkningsalternativ.

Syntax

TODAY

Syntaxen för funktionen IDAG har inga argument.

Obs!: Excel lagrar datum som serienummer så att de kan användas i beräkningar. Som standard har 1 januari 1900 serienummer 1 och 1 januari 2008 serienummer 39448 eftersom datumet infaller 39 447 dagar efter den 1 januari 1900.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=IDAG()

Returnerar dagens datum.

2011-12-01

=IDAG()+5

Returnerar dagens datum plus 5 dagar. Om det aktuella datumet exempelvis är 2012-01-01 returnerar den här formeln 2012-01-06.

2011-12-06

=DATUMVÄRDE("2030-01-01")-IDAG()

Returnerar antalet dagar mellan dagens datum och 2030-01-01. Observera att cell A4 måste vara formaterad som Allmänt eller Tal för att resultatet ska visas korrekt.

1918-01-31

=DAG(IDAG())

Returnerar den aktuella dagen i månaden (1–31).

1

=MÅNAD(IDAG())

Returnerar den aktuella månaden på året (1–12). Om den aktuella månaden exempelvis är maj returnerar den här formeln 5.

1,2

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×