I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av IMPRODUKT i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar produkten av 2 till 255 komplexa tal i något av textformaten x + yi och x + yj.

Syntax

IMPRODUKT(ital1; [ital2]; ...)

Syntaxen för funktionen IMPRODUKT har följande argument:

  • Ital1, [ital2], …     Ital1 är obligatoriskt, efterföljande tal är inte obligatoriska. 1 till 255 komplexa tal som ska multipliceras.

Kommentarer

  • Använd KOMPLEX för att konvertera reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal.

  • Så här beräknas produkten av två komplexa tal:

    Ekvation

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=IMPRODUKT("3+4i";"5-3i")

Produkten av två komplexa tal

27+11i

=IMPRODUKT("1+2i";30)

Produkten av ett komplext tal och 30

30+60i

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×