Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av IR i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar internräntan för en serie betalningar som representeras av tal i värden. Betalningarna behöver inte vara jämna vilket de skulle vara i en annuitet. De måste dock ske med jämna mellanrum, t ex årsvis eller månadsvis. Internräntan är den ränta som erhålls för en investering och som består av betalningar (negativa värden) och inkomster (positiva värden) som äger rum med jämna mellanrum.

Syntax

IR(värden, [gissning])

Syntaxen för funktionen IR har följande argument:

 • Värden    Obligatoriskt. En matris med (eller en referens till) de celler som innehåller talen för vilka internräntan ska beräknas.

  • Värden måste innehålla åtminstone ett positivt och ett negativt värde för att internräntan ska kunna beräknas.

  • IR använder ordningsföljden på värden för att tolka ordningsföljden på betalningarna. Se till att du matar in betalningar och inkomster i rätt ordning.

  • Värden som innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras.

 • Gissning    Valfritt. Ett tal som du tror ligger nära resultatet för IR.

  • Excel använder en iterativ teknik för att beräkna IR. IR startar med utgångspunkt i gissning och upprepar beräkningen ända tills resultatet har en felmarginal på högst 0,00001 %. Felvärdet #Ogiltigt! returneras om IR inte har funnit ett sådant resultat efter 20 försök.

  • I de flesta fall behöver du inte ange någon gissning för beräkning av IR. Argumentet gissning antas vara 0,1 (10 procent) om det utelämnas.

  • Försök igen med ett nytt värde på gissning om IR returnerar felvärdet #Ogiltigt! eller om resultatet inte ligger tillräckligt nära det förväntade.

Kommentarer

IR har stora likheter med funktionen NETNUVÄRDE, som beräknar det diskonterade nuvärdet. Vinsten som IR beräknar motsvarar det diskonterade nuvärdet 0 (noll). Följande formel visar förhållandet mellan NETNUVÄRDE och IR:

NPV(IRR(A2:A7),A2:A7) ger resultatet 1,79E-08 (Med IR-beräkningens noggrannhet är det värdet i praktiken 0 (noll).)

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

-70 000 kr

Initialkostnaden för en verksamhet

12 000 kr

Nettointäkten första året

15 000 kr

Nettointäkten andra året

18 000 kr

Nettointäkten tredje året

21 000 kr

Nettointäkten fjärde året

26 000 kr

Nettointäkten femte året

Formel

Beskrivning

Resultat

=IR(A2:A6)

Investeringens internränta efter fyra år

-2,1 %

=IR(A2:A7)

Internränta efter fem år

8,7 %

=IR(A2:A4;-10%)

Om du vill beräkna internräntan efter två år måste du anta en viss procentsats (-10 % i det här exemplet).

-44,4 %

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×