Returnerar ett booleskt värde som anger om variabel har initierats.

Syntax

IsEmpty ( uttryck )

Det obligatoriska uttrycketargument är en variant som innehåller ett numeriskt värde eller stränguttryck. Eftersom IsEmpty används för att avgöra om enskilda variabler initieras är uttrycksargumentet oftast ett enda variabelnamn.

Kommentarer

IsEmpty returnerar True om variabeln inte har något värde eller om den uttryckligen är inställd på Tom; Annars returneras Falskt.Falskt returneras alltid om uttrycket innehåller fler än en variabel. IsEmpty returnerar endast meningsfull information för varianter.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen IsEmpty för att avgöra om en variabel har initierats.

Dim MyVar, MyCheck
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns True.
MyVar = Null ' Assign Null.
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns False.
MyVar = Empty ' Assign Empty.
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns True.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×