Returnerar ett booleskt värde som anger om en uttryck > är ett felvärde.

Syntax

IsError (uttryck)

Det obligatoriska uttrycket förargument kan vara vilket giltigt uttryck som helst.

Kommentarer

Felvärden skapas genom att realtal konverteras till felvärden med hjälp av funktionen CVErr. Funktionen ÄrFel används för att avgöra om ett numeriskt uttryck representerar ett fel. ÄrFel returnerarSant om uttrycksargumentet anger ett fel. Annars returneras Falskt.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen ÄrFel för att kontrollera om ett numeriskt uttryck är ett felvärde. Funktionen CVErr används för att returnera en felvariant från en användardefinierad funktion. Anta UserFunction är en användardefinierad funktionsprocedur som returnerar ett felvärde. Ett returvärde som tilldelats med uttrycket UserFunction = CVErr(32767), där 32767 är ett användardefinierat nummer.

Dim ReturnVal, MyCheck
ReturnVal = UserFunction()
MyCheck = IsError(ReturnVal) ' Returns True.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×