I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KOMBIN i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar antalet sätt som valt_antal objekt kan väljas från ett antal objekt, utan hänsyn till ordning. Använd funktionen KOMBIN för att avgöra det totala antalet möjliga grupper för ett givet antal objekt.

Syntax

KOMBIN(antal; valt_antal)

Syntaxen för funktionen KOMBIN har följande argument:

 • Antal    Obligatoriskt. Antalet objekt.

 • Valt_antal    Obligatoriskt. Antalet objekt i varje kombination.

Kommentarer

 • Numeriska argument avkortas till heltal.

 • Om något av argumenten inte är numeriskt returnerar KOMBIN felvärdet #VÄRDEFEL!.

 • Om antal < 0, valt_antal < 0 eller antal < valt_antal returnerar KOMBIN felvärdet #OGILTIGT!.

 • En kombination är en valfri mängd eller delmängd med objekt, oberoende av den interna ordningen. Kombinationer skiljer sig från permutationer eftersom det i permutationer är viktigt med den interna ordningen.

 • Antalet kombinationer är följande där antal = n och valt_antal = k:

  Ekvation

  där:

  Ekvation

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredden så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=KOMBIN(8;2)

Antalet möjliga lag med två personer som kan bildas av åtta kandidater.

28

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×