Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KONFIDENS  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde genom att använda en normalfördelning.

Konfidensintervallet är ett intervall med värden. Ditt sampelmedelvärde, x, ligger i mitten av intervallet och intervallet är x ± KONFIDENS. Om till exempel x är sampelmedelvärdet av leveranstiden för produkter som beställts via post så är x ± KONFIDENS ett intervall med populationsmedelvärden. För varje populationsmedelvärde, μ0, i det här intervallet, är sannolikheten för att uppnå ett sampelmedelvärde längre från μ0 än x större än alfa och för varje populationsmedelvärde, μ0, utanför det här intervallet, är sannolikheten för att uppnå ett sampelmedelvärde längre från μ0 än x mindre än alfa. Med andra ord, antag att vi använder x, standardavvikelse och storlek för att konstruera ett tvåsidigt test på signifikansnivån alfa för hypotesen att populationsmedelvärdet är μ0. Den hypotesen avvisas inte om μ0 ligger i konfidensintervallet, men avvisas om μ0 inte ligger i konfidensintervallet. Konfidensintervallet tillåter inte slutsatsen att sannolikheten att vårt nästa paket tar en leveranstid som ligger i konfidensintervallet är 1 – alfa.

Viktigt!: Den här funktionen har ersatts med minst en ny funktion som erbjuder förbättrad precision och vars namn bättre speglar deras användning. Även om funktionen är bakåtkompatibel bör du överväga att använda de nya funktionerna hädanefter eftersom det inte är säkert att den här funktionen är tillgänglig i framtida versioner av Excel.

Mer information om de nya funktionerna finns i Funktionen KONFIDENS.NORM och Funktionen KONFIDENS.T.

Syntax

KONFIDENS(alfa;standardavvikelse;storlek)

Syntaxen för funktionen KONFIDENS har följande argument:

 • Alfa     Obligatoriskt. Den signifikansnivå som används för att beräkna konfidensnivån. Konfidensnivån är 100*(1 - alfa)%, eller med andra ord, ett alfa på 0,05 anger en konfidensnivå på 95 procent.

 • Standardavvikelse     Obligatoriskt. Populationens standardavvikelse för dataområdet och den förväntas vara känd.

 • Storlek     Obligatoriskt. Sampelstorleken.

Kommentarer

 • Om något av argumenten är ickenumeriskt returnerar KONFIDENS felvärdet #VÄRDEFEL! .

 • Om alfa är ≤ 0 eller ≥ 1 returnerar KONFIDENS felvärdet #OGILTIGT! .

 • Om standardavvikelse är ≤ 0 returnerar KONFIDENS felvärdet #OGILTIGT! .

 • Om storlek inte är ett heltal avkortas det.

 • Om storlek är < 1 returnerar KONFIDENS felvärdet #OGILTIGT! .

 • Om vi utgår från att alfa är lika med 0,05 måste vi beräkna området under standardnormalkurvan som är lika med (1 - alfa), eller 95 procent. Detta värde är ± 1.96. Konfidensintervallet är därför:

  Ekvation

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

0,05

Signifikansnivå

2,5

Standardavvikelsen för populationen

50

Sampelstorlek

Formel

Beskrivning

Resultat

=KONFIDENS(A2;A3;A4)

Konfidensintervallet för en populations medelvärde. Konfidensintervallet för det underliggande populationsmedelvärdet för restiden till arbetet är 30 ± 0,692952 minuter, eller 29,3 till 30,7 minuter.

0,692951912

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×