Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Konverterar ett tal från en enhet till en annan. KONVERTERA kan t ex omvandla en tabell med avstånd uttryckt i kilometer till avstånd uttryckt i engelska miles.

Syntax

KONVERTERA(tal,ursprungsenhet,ny_enhet)

Tal     är värdet i from_units att konvertera.

Ursprungsenhet     är enheten för talet.

Ny_enhet     är enheten för resultatet. KONVERTERA accepterar följande textvärden (inom citattecken) för ursprungsenhet och ny_enhet:

Vikt och massa

Vikt och massa

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Gram

"g"

Slug

"sg"

Pund, viktenhet (avoirdupois)

"lbm"

u (atommasseenhet)

"u"

Ounce, viktenhet (avoirdupois)

"ozm"

Grain

"grain"

Amerikansk centner

"cwt" eller "shweight"

Engelsk centner

"uk_cwt" eller "lcwt" ("hweight")

Stone

"stone"

Ton

"ton"

Engelskt ton

"uk_ton" eller "LTON" ("brton")

Avstånd

Avstånd

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Meter

"m"

Engelsk mil

"mi"

Nautisk mil

"Nmi"

Tum

"in"

Fot

"ft"

Yard

"yd"

Ångström

"ang"

Aln

"aln"

Ljusår

"lå"

Parsec

"parsec" eller "pc"

Pica (1/72 tum)

"Picapt" eller "Pica"

Pica (1/6 tum)

"pica"

Survey mile

"survey_mi"

Tid

Tid

Ursprungsenhet eller ny_enhet

År

"yr"

Dag

"dag" eller "d"

Timme

"hr"

Minut

"mn" eller "min"

Sekund

"sek" eller "s"

Tryck

Tryck

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Pascal

"Pa" (eller "p")

Atmosfär

"atm" (eller "at")

mm kvicksilver

"mmHg"

PSI

"psi"

Torr

"Torr"

Kraft

Kraft

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Newton

"N"

Dyn

"dyn" (eller "dy")

Pond (kraftenhet)

"lbf"

Pond

"pond"

Energi

Energi

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Joule

"J"

Erg

"e"

Termodynamisk kalori

"c"

IT calorie

"cal"

Elektronvolt

"eV" (eller "ev")

Hästkrafttimme

"HPh" (eller "hh")

Wattimme

"Wh" (eller "wh")

Foot-pound

"flb"

BTU

"BTU" (eller "btu")

Exponent

Exponent

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Hästkraft

"HP" (eller "h")

Pferdestärke

"PS"

Watt

"W" (eller "w")

Magnetism

Magnetism

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Tesla

"T"

Gauss

"ga"

Temperatur

Temperatur

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Grader Celsius

"C" (eller "cel")

Grader Fahrenheit

"F" (eller "fah")

Kelvin

"K" (eller "kel")

Grader Rankine

"Rank"

Grader Réaumur

"Reau"

Volym

Volym (eller flytande mått)

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Amerikansk tesked

"tsk_us"

Metrisk tesked (5 ml)

"tsk"

Matsked

"tbs"

Fluid ounce

"oz"

Cup

"cup"

Amerikansk pint

"pt" (eller "us_pt")

Brittisk pint

"uk_pt"

Quart

"qt"

Engelsk quart

"uk_qt"

Gallon

"gal"

Engelsk gallon

"uk_gal"

Liter

"l" eller "L" ("lt")

Kubikångström

"ang3" eller "ang^3"

Barrel

"barrel"

Bushel

"bushel"

Kubikfot

"ft3" eller "ft^3"

Kubiktum

"tum3" eller "tum^3"

Kubikljusår

"ly3" eller "ly^3"

Kubikmeter

"m3" eller "m^3"

Kubikmile

"mi3" eller "mi^3"

Kubikyard

"yd3" eller "yd^3"

Nautisk kubikmil

"Nmi3" eller "Nmi^3"

Kubikpica

"Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" eller "Pica^3"

Registerton

"GRT" eller "regton"

Engelsk shipping ton

"MTON"

Yta

Yta

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Engelskt tunnland (acre)

"uk_acre"

Amerikanskt tunnland (acre)

"us_acre"

Kvadratångström

"ang2" eller "ang^2"

Ar

"ar"

Kvadratfot

"ft2" eller "ft^2"

Hektar

"ha"

Kvadrattum

"tum2" eller "tum^2"

Kvadratljusår

"ly2" eller "ly^2"

Kvadratmeter

"m2" eller "m^2"

Morgen

"Morgen"

Kvadratmile

"mi2" eller "mi^2"

Nautisk kvadratmil

"Nmi2" eller "Nmi^2"

Kvadratpica

"Picapt2", "Pica2", "Pica^2" eller "Picapt^2"

Kvadratyard

"yd2" eller "yd^2"

Information

Information

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Bit

"bit"

Byte

"byte"

Hastighet

Hastighet

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Admiralty knot (engelsk knop)

"admkn"

Knop

"kn"

Meter per timme

"m/h"

Meter per sekund

"m/s" eller "m/sek"

Mile per timme

"mph"

Följande förkortade enhetsprefix kan läggas till före en metrisk ursprungsenhet eller ny_enhet.

Prefix

Multiplikator

Förkortning

yotta

1E+24

"Y"

zetta

1E+21

"Z"

exa

1E+18

"E"

peta

1E+15

"P"

tera

1E+12

"T"

giga

1E+09

"G"

mega

1E+06

"M"

kilo

1E+03

"k"

hekto

1E+02

"h"

deka

1E+01

"da" eller "e"

deci

1E-01

"d"

centi

1E-02

"c"

milli

1E-03

"m"

mikro

1E-06

"u"

nano

1E-09

"n"

pico

1E-12

"p"

femto

1E-15

"f"

atto

1E-18

"a"

zepto

1E-21

"z"

yocto

1E-24

"y"

Binärt prefix

Prefixvärde

Förkortning

Härledd från

yobi

2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176

"Yi"

yotta

zebi

2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424

"Zi"

zetta

exbi

2^60 = 1 152 921 504 606 846 976

"Ei"

exa

pebi

2^50 = 1 125 899 906 842 624

"Pi"

peta

tebi

2^40 = 1 099 511 627 776

"Ti"

tera

gibi

2^30 = 1 073 741 824

"Gi"

giga

mebi

2^20 = 1 048 576

"Mi"

mega

kibi

2^10 = 1024

"ki"

kilo

  • Om indatatyperna är felaktiga returnerar KONVERTERA #VALUE! felvärdet #REFERENS!.

  • Om enheten inte existerar returnerar KONVERTERA felvärdet #Saknas!.

  • Om enheten inte stöder binära prefix returnerar KONVERTERA felvärdet #Saknas!.

  • Om enheterna är i olika grupper returnerar KONVERTERA felvärdet #Saknas!.

  • Enhetsnamn och prefix är skiftlägeskänsliga.

Det här är ett exempel på hur en formel använder KONVERTERA.

Formel

Beskrivning

Resultat

=KONVERTERA(1;"lbm";"kg")

Konverterar 1 pund till kg.

0,4535924

=KONVERTERA(68;"F";"C")

Konverterar 68 grader Fahrenheit till Celsius.

20

=KONVERTERA(2,5;"ft";"sek")

Eftersom datatyperna inte är samma returneras ett fel.

#SAKNAS!

=KONVERTERA(KONVERTERA(100;"ft";"m");"ft";"m")

Konverterar 100 kvadratfot till kvadratmeter.

9,290304

Du kan se hur KONVERTERA fungerar i Excel. Kopiera följande tabell (med början från "6") och klistra in den i ett tomt Excel-kalkylblad och placera "6" i cell A1.

6

Formel

Beskrivning (Resultat)

=KONVERTERA(A1;"C";"F")

Konvertera 6 grader Celsius till Fahrenheit (42,8)

=KONVERTERA(A1;"tsp";"tbs")

Konvertera 6 teskedar till matskedar (2)

=KONVERTERA(A1;"gal";"l")

Konvertera 6 liter till liter (22,71741274)

=KONVERTERA(A1;"mi";"km")

Konvertera 6 miles till kilometer (9.656064)

=KONVERTERA(A1;"km";"mi")

Konvertera 6 kilometer till miles (3.728227153)

=KONVERTERA(A1;"i";"ft")

Konvertera 6 tum till fot (0,5)

=KONVERTERA(A1;"cm";"i")

Konvertera 6 centimeter till tum (2,362204724)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×