Konverterar ett tal från en enhet till en annan. KONVERTERA kan t ex omvandla en tabell med avstånd uttryckt i kilometer till avstånd uttryckt i engelska miles.

Syntax

KONVERTERA(tal,ursprungsenhet,ny_enhet)

Tal     är värdet i from_units som ska konverteras.

Ursprungsenhet     är enheten för talet.

Ny_enhet     är enheten för resultatet. KONVERTERA accepterar följande textvärden (inom citattecken) för ursprungsenhet och ny_enhet:

Vikt och massa

Vikt och massa

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Gram

"g"

Slug

"sg"

Pund, viktenhet (avoirdupois)

"lbm"

u (atommasseenhet)

"u"

Ounce, viktenhet (avoirdupois)

"ozm"

Grain

"grain"

Amerikansk centner

"cwt" eller "shweight"

Engelsk centner

"uk_cwt" eller "lcwt" ("hweight")

Stone

"stone"

Ton

"ton"

Engelskt ton

"uk_ton" eller "LTON" ("brton")

Avstånd

Avstånd

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Meter

"m"

Engelsk mil

"mi"

Nautisk mil

"Nmi"

Tum

"in"

Fot

"ft"

Yard

"yd"

Ångström

"ang"

Aln

"aln"

Ljusår

"lå"

Parsec

"parsec" eller "pc"

Pica (1/72 tum)

"Picapt" eller "Pica"

Pica (1/6 tum)

"pica"

Survey mile

"survey_mi"

Tid

Tid

Ursprungsenhet eller ny_enhet

År

"yr"

Dag

"dag" eller "d"

Timme

"hr"

Minut

"mn" eller "min"

Sekund

"sek" eller "s"

Tryck

Tryck

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Pascal

"Pa" (eller "p")

Atmosfär

"atm" (eller "at")

mm kvicksilver

"mmHg"

PSI

"psi"

Torr

"Torr"

Kraft

Kraft

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Newton

"N"

Dyn

"dyn" (eller "dy")

Pond (kraftenhet)

"lbf"

Pond

"pond"

Energi

Energi

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Joule

"J"

Erg

"e"

Termodynamisk kalori

"c"

IT calorie

"cal"

Elektronvolt

"eV" (eller "ev")

Hästkrafttimme

"HPh" (eller "hh")

Wattimme

"Wh" (eller "wh")

Foot-pound

"flb"

BTU

"BTU" (eller "btu")

Exponent

Exponent

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Hästkraft

"HP" (eller "h")

Pferdestärke

"PS"

Watt

"W" (eller "w")

Magnetism

Magnetism

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Tesla

"T"

Gauss

"ga"

Temperatur

Temperatur

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Grader Celsius

"C" (eller "cel")

Grader Fahrenheit

"F" (eller "fah")

Kelvin

"K" (eller "kel")

Grader Rankine

"Rank"

Grader Réaumur

"Reau"

Volym

Volym (eller vätska)

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Amerikansk tesked

"tsk_us"

Metrisk tesked (5 ml)

"tsk"

Matsked

"tbs"

Fluid ounce

"oz"

Cup

"cup"

Amerikansk pint

"pt" (eller "us_pt")

Brittisk pint

"uk_pt"

Quart

"qt"

Engelsk quart

"uk_qt"

Gallon

"gal"

Engelsk gallon

"uk_gal"

Liter

"l" eller "L" ("lt")

Kubikångström

"ang3" eller "ang^3"

Barrel

"barrel"

Bushel

"bushel"

Kubikfot

"ft3" eller "ft^3"

Kubiktum

"tum3" eller "tum^3"

Kubikljusår

"ly3" eller "ly^3"

Kubikmeter

"m3" eller "m^3"

Kubikmile

"mi3" eller "mi^3"

Kubikyard

"yd3" eller "yd^3"

Nautisk kubikmil

"Nmi3" eller "Nmi^3"

Kubikpica

"Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" eller "Pica^3"

Registerton

"GRT" eller "regton"

Engelsk shipping ton

"MTON"

Yta

Yta

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Engelskt tunnland (acre)

"uk_acre"

Amerikanskt tunnland (acre)

"us_acre"

Kvadratångström

"ang2" eller "ang^2"

Ar

"ar"

Kvadratfot

"ft2" eller "ft^2"

Hektar

"ha"

Kvadrattum

"tum2" eller "tum^2"

Kvadratljusår

"ly2" eller "ly^2"

Kvadratmeter

"m2" eller "m^2"

Morgen

"Morgen"

Kvadratmile

"mi2" eller "mi^2"

Nautisk kvadratmil

"Nmi2" eller "Nmi^2"

Kvadratpica

"Picapt2", "Pica2", "Pica^2" eller "Picapt^2"

Kvadratyard

"yd2" eller "yd^2"

Information

Information

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Bit

"bit"

Byte

"byte"

Hastighet

Hastighet

Ursprungsenhet eller ny_enhet

Admiralty knot (engelsk knop)

"admkn"

Knop

"kn"

Meter per timme

"m/h"

Meter per sekund

"m/s" eller "m/sek"

Mile per timme

"mph"

Följande förkortade enhetsprefix kan läggas till före en metrisk ursprungsenhet eller ny_enhet.

Prefix

Multiplikator

Förkortning

yotta

1E+24

"Y"

zetta

1E+21

"Z"

exa

1E+18

"E"

peta

1E+15

"P"

tera

1E+12

"T"

giga

1E+09

"G"

mega

1E+06

"M"

kilo

1E+03

"k"

hekto

1E+02

"h"

deka

1E+01

"da" eller "e"

deci

1E-01

"d"

centi

1E-02

"c"

milli

1E-03

"m"

mikro

1E-06

"u"

nano

1E-09

"n"

pico

1E-12

"p"

femto

1E-15

"f"

atto

1E-18

"a"

zepto

1E-21

"z"

yocto

1E-24

"y"

Binärt prefix

Prefixvärde

Förkortning

Härledd från

yobi

2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176

"Yi"

yotta

zebi

2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424

"Zi"

zetta

exbi

2^60 = 1 152 921 504 606 846 976

"Ei"

exa

pebi

2^50 = 1 125 899 906 842 624

"Pi"

peta

tebi

2^40 = 1 099 511 627 776

"Ti"

tera

gibi

2^30 = 1 073 741 824

"Gi"

giga

mebi

2^20 = 1 048 576

"Mi"

mega

kibi

2^10 = 1024

"ki"

kilo

  • Om indatatyperna är felaktiga returnerar #VALUE KONVERTERA felvärde.

  • Om enheten inte existerar returnerar KONVERTERA felvärdet #Saknas!.

  • Om enheten inte stöder binära prefix returnerar KONVERTERA felvärdet #Saknas!.

  • Om enheterna är i olika grupper returnerar KONVERTERA felvärdet #Saknas!.

  • Enhetsnamn och prefix är skiftlägeskänsliga.

Formel

Beskrivning

Resultat

=KONVERTERA(1;"lbm";"kg")

Konverterar 1 pund till kg.

0,4535924

=KONVERTERA(68;"F";"C")

Konverterar 68 grader Fahrenheit till Celsius.

20

=KONVERTERA(2,5;"ft";"sek")

Eftersom datatyperna inte är samma returneras ett fel.

#SAKNAS!

=KONVERTERA(KONVERTERA(100;"ft";"m");"ft";"m")

Konverterar 100 kvadratfot till kvadratmeter.

9,290304

Kopiera följande till ett tomt kalkylblad

1

2

A

Data

6

Formel

Beskrivning (Resultat)

=KONVERTERA(A2;"C";"F")

Konvertera 6 grader Celsius till Fahrenheit (42,8)

=KONVERTERA(A2;"tsp";"tb")

Konvertera 6 teskedar till matskedar (2)

=KONVERTERA(A2;"gal";"l")

Konvertera 6 gallon till liter (22,71741274)

=KONVERTERA(A2;"mi";"km")

Konvertera 6 km till mil (9,656064)

=KONVERTERA(A2;"km";"mi")

Konvertera 6 kilometer till mil (3,728227153)

=KONVERTERA(A2;"in";"ft")

Konvertera 6 tum till fot (0,5)

=KONVERTERA(A2;"cm";"in")

Konvertera 6 centimeter till tum (2,362204724)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×