Funktionen KUBKPIMEDLEM

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KUBKPIMEDLEM i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar en KPI-egenskap (Key Performance Indicator) och visar KPI-namnet i cellen. En KPI är ett mätbart värde, t.ex. månatlig bruttovinst eller personalomsättning per kvartal, som används för att analysera ett företags resultat.

Obs!: Funktionen KUBKPIMEDLEM stöds bara om arbetsboken är ansluten till en Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services-datakälla (eller senare).

Syntax

KUBKPIMEDLEM(anslutning; kpi-namn; kpi-egenskap; [beskrivning])

Syntaxen för funktionen KUBKPIMEDLEM har följande argument:

  • Anslutning    Obligatoriskt. En textsträng som motsvarar namnet på anslutningen till kuben.

  • Kpi-namn    Obligatoriskt. En textsträng som motsvarar namnet på prestandaindikatorn i kuben.

  • Kpi-egenskap    Obligatoriskt. Den KPI-komponent som returneras och kan vara något av följande:

Heltal

Uppräknad konstant

Beskrivning

1

KPIVärde

Det verkliga värdet

2

KPIMål

Ett målvärde

3

KPIStatus

Prestandaindikatorns status vid en viss tidpunkt

4

KPITrend

Ett mått på värdeförändringen över tiden

5

KPIVikt

En relativ betydelse som tillmäts prestandaindikatorn

6

KPIAktuellTidMedlem

En tillfällig kontext för prestandaindikatorn

  • Om du anger KPIVärde för kpi-egenskap, visas bara kpi-namn i cellen.

  • Beskrivning    Valfritt. En alternativ textsträng som visas i cellen i stället för KPI-namn och KPI-egenskap.

Kommentarer

  • När funktionen KUBKPIMEDLEM beräknas visas tillfälligt meddelandet "#HÄMTAR_DATA …" i cellen innan all information har hämtats.

  • Om du vill använda KPI:n i en beräkning definierar du funktionen KUBKPIMEDLEM som argumentet medlemsuttryck i funktionen KUBVÄRDE.

  • Om anslutningsnamnet inte är en giltig arbetsboksanslutning som lagras i arbetsboken returnerar KUBKPIMEDLEM felvärdet #NAMN? . Om OLAP-servern (Online Analytical Processing) inte körs, inte är tillgänglig eller returnerar ett felmeddelande, returnerar KUBKPIMEDLEM felvärdet #NAMN? .

  • KUBKPIMEDLEM returnerar felvärdet #SAKNAS! om KPI-namn eller KPI-egenskap är ogiltig.

  • KUBKPIMEDLEM kan returnera felvärdet #Saknas om du refererar ett sessionsbaserat objekt, som en beräknad medlem eller en namngiven uppsättning, i en pivottabell när du delar en anslutning, och den pivottabellen tas bort, eller om du konverterar pivottabellen till formler. (Klicka på OLAP-verktyg i gruppen Verktyg på fliken Alternativ och klicka på Konvertera till formler.)

Exempel

=KUBKPIMEDLEM("Försäljning","MinFörsäljningKPI";1)

=KUBKPIMEDLEM("Försäljning","MinFörsäljningKPI", KPImål,"KPIsäljmål")

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×