Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KUBKPIMEDLEM i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar en KPI-egenskap (Key Performance Indicator) och visar KPI-namnet i cellen. En KPI är ett mätbart värde, t.ex. månatlig bruttovinst eller personalomsättning per kvartal, som används för att analysera ett företags resultat.

Obs!: Funktionen KUBKPIMEDLEM stöds bara om arbetsboken är ansluten till en Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services-datakälla (eller senare).

Syntax

KUBKPIMEDLEM(anslutning; kpi-namn; kpi-egenskap; [beskrivning])

Syntaxen för funktionen KUBKPIMEDLEM har följande argument:

  • Anslutning    Obligatoriskt. En textsträng som motsvarar namnet på anslutningen till kuben.

  • Kpi-namn    Obligatoriskt. En textsträng som motsvarar namnet på prestandaindikatorn i kuben.

  • Kpi-egenskap    Obligatoriskt. Den KPI-komponent som returneras och kan vara något av följande:

Heltal

Uppräknad konstant

Beskrivning

1

KPIVärde

Det verkliga värdet

2

KPIMål

Ett målvärde

3

KPIStatus

Prestandaindikatorns status vid en viss tidpunkt

4

KPITrend

Ett mått på värdeförändringen över tiden

5

KPIVikt

En relativ betydelse som tillmäts prestandaindikatorn

6

KPIAktuellTidMedlem

En tillfällig kontext för prestandaindikatorn

  • Om du anger KPIVärde för kpi-egenskap, visas bara kpi-namn i cellen.

  • Beskrivning    Valfritt. En alternativ textsträng som visas i cellen i stället för KPI-namn och KPI-egenskap.

Kommentarer

  • När funktionen KUBKPIMEDLEM beräknas visas tillfälligt meddelandet "#HÄMTAR_DATA …" i cellen innan all information har hämtats.

  • Om du vill använda KPI:n i en beräkning definierar du funktionen KUBKPIMEDLEM som argumentet medlemsuttryck i funktionen KUBVÄRDE.

  • Om anslutningsnamnet inte är en giltig arbetsboksanslutning som lagras i arbetsboken returnerar KUBKPIMEDLEM felvärdet #NAMN? . Om OLAP-servern (Online Analytical Processing) inte körs, inte är tillgänglig eller returnerar ett felmeddelande, returnerar KUBKPIMEDLEM felvärdet #NAMN? .

  • KUBKPIMEDLEM returnerar felvärdet #SAKNAS! om KPI-namn eller KPI-egenskap är ogiltig.

  • KUBKPIMEDLEM kan returnera felvärdet #Saknas om du refererar ett sessionsbaserat objekt, som en beräknad medlem eller en namngiven uppsättning, i en pivottabell när du delar en anslutning, och den pivottabellen tas bort, eller om du konverterar pivottabellen till formler. (Klicka på OLAP-verktyg i gruppen Verktyg på fliken Alternativ och klicka på Konvertera till formler.)

Exempel

=KUBKPIMEDLEM("Försäljning","MinFörsäljningKPI";1)

=KUBKPIMEDLEM("Försäljning","MinFörsäljningKPI", KPImål,"KPIsäljmål")

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

GÅ MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×