I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KUBMEDLEM  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar en medlem eller ett par från en kub. Används för att verifiera att medlemmen eller paret finns i kuben.

Syntax

KUBMEDLEM(anslutning; medlemsuttryck; [beskrivning])

Syntaxen för funktionen KUBMEDLEM har följande argument:

 • Anslutning    Obligatoriskt. En textsträng som motsvarar namnet på anslutningen till kuben.

 • Medlemsuttryck    Obligatoriskt. En textsträng motsvarande ett flerdimensionellt uttryck (MDX-uttryck) som returnerar en unik medlem i kuben. Alternativt kan medlemsuttryck vara ett par, angivet som ett cellområde eller som en matriskonstant.

 • Beskrivning    Valfritt. En textsträng som visas i cellen i stället för beskrivningen, om någon definierats, från kuben. Om ett par returneras används beskrivningen för den sista medlemmen i paret.

Kommentarer

 • När funktionen KUBMEDLEM beräknas visas tillfälligt meddelandet "#HÄMTAR_DATA …" i cellen innan all information har hämtats.

 • Om du använder KUBMEDLEM som ett argument till en annan KUB-funktion, används det MDX-uttryck som identifierar medlemmen eller paret av KUB-funktionen, inte det värde som visas i cellen av funktionen KUBMEDLEM.

 • Om anslutningsnamnet inte är en giltig arbetsboksanslutning som lagras i arbetsboken returnerar KUBMEDLEM felvärdet #NAMN?. Om OLAP-servern (Online Analytical Processing) inte körs, inte är tillgänglig eller returnerar ett felmeddelande returnerar KUBMEDLEM felvärdet #NAMN?.

 • Om ett element i paret är ogiltigt returnerar KUBMEDLEM felvärdet #VÄRDEFEL!.

 • Om medlemsuttrycket är längre än 255 tecken, som är gränsen för ett fungerande argument, returnerar KUBMEDLEM felvärdet #VÄRDEFEL!. Om du vill använda textsträngar som är längre än 255 tecken anger du textsträngen i en cell (som har gränsen 32 767 tecken) och använder sedan en cellreferens som argument.

 • Felvärdet #SAKNAS! returneras om:

  • Syntaxen för medlemsuttryck är felaktig.

  • Medlemmen som anges av MDX-textsträngen finns inte i kuben.

  • Paret är ogiltigt eftersom det inte finns någon skärningspunkt för de angivna värdena. (Detta kan inträffa med flera element från samma hierarki.)

  • Uppsättningen innehåller minst en medlem med en annan dimension än de övriga medlemmarna.

 • KUBMEDLEM kan returnera felvärdet #Saknas om du refererar ett sessionsbaserat objekt, som en beräknad medlem eller en namngiven uppsättning, i en pivottabell när du delar en anslutning, och den pivottabellen tas bort, eller om du konverterar pivottabellen till formler. (Klicka på OLAP-verktyg i gruppen Verktyg på fliken Alternativ och klicka på Konvertera till formler.)

Exempel

=KUBMEDLEM("försäljning","[tid].[räkenskap].[2004]")

=KUBMEDLEM($A$1,D$12)

=KUBMEDLEM("försäljning", (B4, C6, D5), "försäljning2004")

=KUBMEDLEM("xlextdat8 FoodMart 2000 försäljning" "; ([produkt]. [ mat] [tid]. [1997)] ")

=KUBMEDLEM($A$1,C$12:D$12)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×