I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KUBRANGORDNADMEDLEM i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning, till exempelvis den bästa försäljaren eller de tio bästa eleverna.

Syntax

KUBRANGORDNADMEDLEM(anslutning; uppsättningsuttryck; rangordning; [beskrivning])

Syntaxen för funktionen KUBRANGORDNADMEDLEM har följande argument:

  • Anslutning    Obligatoriskt. En textsträng som motsvarar namnet på anslutningen till kuben.

  • Uppsättningsuttryck    Obligatoriskt. En textsträng för ett uppsättningsuttryck, t.ex. "{[Produkt1].barn}". Uppsättningsuttryck kan också motsvara funktionen KUBUPPSÄTTNING eller en referens till en cell som innehåller funktionen KUBUPPSÄTTNING.

  • Rangordning    Obligatoriskt. Ett heltal som anger det högsta värdet som ska returneras. Om rangordning motsvarar värdet 1, returneras det högsta värdet, om rangordning har värdet 2, returneras det näst högsta värdet o.s.v. Om du vill returnera de 5 högsta värdena använder du KUBRANGORDNADMEDLEM fem gånger, och anger olika rangordningar (1 till och med 5) varje gång.

  • Beskrivning    Valfritt. En textsträng som visas i cellen i stället för beskrivningen, om någon definierats, från kuben.

Anmärkningar

  • När funktionen KUBRANGORDNADMEDLEM beräknas visas tillfälligt meddelandet "#HÄMTAR_DATA …" i cellen innan all information har hämtats.

  • Om anslutningsnamnet inte är en giltig arbetsboksanslutning som lagras i arbetsboken returnerar KUBRANGORDNADMEDLEM felvärdet #NAMN?. Om OLAP-servern (Online Analytical Processing) inte för närvarande körs, inte är tillgänglig eller returnerar ett felmeddelande returnerar KUBRANGORDNADMEDLEM felvärdet #NAMN?.

  • Om syntax för uppsättningsuttryck är felaktig eller om uppsättningen innehåller en medlem med en annan dimension än de övriga medlemmarna returneras felvärdet #SAKNAS!.

Exempel

=KUBRANGORDNADMEDLEM("försäljning";$D$4;1;"toppmånad")

=KUBRANGORDNADMEDLEM("försäljning";KUBUPPSÄTTNING("försäljning";"sommar";"[2004].[juni]";"[2004].[juli]";"[2004].[augusti]");3;"toppmånad")

Tips: För att returnera den lägsta n-värdena använder du argumenten sorteringsordning och sortera_efter i funktionen KUBUPPSÄTTNING för att ändra ordning på uppsättningen så att de översta värdena i den sorterade uppsättningen är de lägsta värdena. KUBRANGORDNADMEDLEM ("Försäljning", $D$4,1) returnerar till exempel den sista medlemmen, KUBRANGORDNADMEDLEM ("Försäljning", $D$4, 2) returnerar den näst sista medlemmen o.s.v.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×