Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KUBVÄRDE i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar ett mängdvärde från en kub

Syntax

KUBVÄRDE(anslutning; [medlemsuttryck1]; [medlemsuttryck2]; …)

Syntaxen för funktionen KUBVÄRDE har följande argument:

 • Anslutning    Obligatoriskt. En textsträng som motsvarar namnet på anslutningen till kuben.

 • Medlemsuttryck    Obligatoriskt. En textsträng motsvarande ett flerdimensionellt uttryck (MDX-uttryck) som returnerar en medlem eller ett par i kuben. Alternativt kan medlemsuttryck motsvara en uppsättning som definierats med funktionen KUBUPPSÄTTNING. Använd medlemsuttryck som en slicer för att ange vilken del av kuben som mängdvärdet returneras för. Om inget mått anges i medlemsuttryck används standardmåttet för kuben.

Kommentarer

 • När funktionen KUBVÄRDE beräknas visas tillfälligt meddelandet "#HÄMTAR_DATA …" i cellen innan all information har hämtats.

 • Om en cellreferens används för medlemsuttryck och cellreferensen innehåller en KUB-funktion, använder medlemsuttryck MDX-uttrycket för posten i den refererade cellen, inte värdet som visas i den refererade cellen.

 • Om anslutningsnamnet inte är en giltig arbetsboksanslutning som lagras i arbetsboken returnerar KUBVÄRDE felvärdet #NAMN? . Om OLAP-servern (Online Analytical Processing) inte körs, inte är tillgänglig eller returnerar ett felmeddelande, returnerar KUBVÄRDE felvärdet #NAMN? .

 • Om minst ett element i tuppeln är ogiltigt returnerar KUBVÄRDE felvärdet #VÄRDEFEL! .

 • Felvärdet #SAKNAS! returneras om

  • syntaxen för medlemsuttryck är felaktig

  • medlemmen som anges av ett medlemsuttryck inte finns i kuben

  • Paret är ogiltigt eftersom det inte finns någon skärningspunkt för de angivna värdena. (Detta kan inträffa med flera element från samma hierarki.)

  • Uppsättningen innehåller minst en medlem med en annan dimension än de övriga medlemmarna.

  • KUBVÄRDE kan returnera felvärdet #Saknas om du refererar ett sessionsbaserat objekt, som en beräknad medlem eller en namngiven uppsättning, i en pivottabell när du delar en anslutning, och den pivottabellen tas bort, eller om du konverterar pivottabellen till formler. (Klicka på OLAP-verktyg i gruppen Verktyg på fliken Alternativ och klicka på Konvertera till formler.)

Problem: Nullvärden konverteras till nollängdssträngar

Om en cell i Excel inte innehåller data eftersom du inte ändrade den eller tog bort innehållet innehåller cellen ett tomt värde. I många databassystem kallas ett tomt värde ett nullvärde. Ett tomt värde eller nullvärde betyder bokstavligen "inget värde". En formel kan dock aldrig returnera en tom sträng eller ett nollvärde. En formel returnerar alltid ett av tre värden: ett nummervärde, ett textvärde, som kan vara en nollängdsträng, eller ett felvärde som #OGILTIGT! eller #VÄRDEFEL!

Om en formel innehåller en KUBVÄRDE-funktion som är ansluten till en OLAP-databas (Online Analytical Processing) och en fråga till den här databasen resulterar i ett null-värde omvandlar Excel null-värdet till en nollängdssträng, även om formeln annars skulle returnera ett talvärde. Det kan leda till en situation där ett cellområde innehåller en kombination av numeriska strängvärden och strängvärden med längden noll, och situationen kan påverka resultatet av andra formler som refererar till det cellområdet. Om till exempel A1 och A3 innehåller tal, och A2 innehåller en formel med en KUBVÄRDE-funktion som returnerar en nollängdssträng, returnerar följande formel felet #VÄRDEFEL! :

=A1+A2+A3

För att förhindra detta kan du göra ett test för nollängdssträngar genom att använda funktionen ÄRTEXT och genom att använda funktionen OM för att ersätta nollängdssträngen med en 0 (nolla) som visas:

=OM(ÄRTEXT(A1);0;A1)+OM(ÄRTEXT(A2);0;A2)+OM(ÄRTEXT(A3);0;A3)

Du kan även kapsla funktionen KUBVÄRDE i ett OM-villkor som returnerar värdet 0 om funktionen KUBVÄRDE utvecklas till en nollängdssträng som i följande exempel:

=OM (KUBVÄRDE("Försäljning";"[Mått].[Vinst]";"[Tid].[2004]";"[Alla produkter].[Drycker]")=""; 0; KUBVÄRDE("Försäljning";"[Mått].[Vinst]";"[Tid].[2004]";"[Alla produkter].[Drycker]"))

Observera att funktionen SUMMA inte kräver det här testet för en nollängdssträng eftersom den ignorerar nollängdssträngar automatiskt när returneringsvärdet beräknas.

Exempel

=KUBVÄRDE("Försäljning";"[Mått].[Vinst]";"[Tid].[2004]";"[Alla produkter].[Drycker]")

=KUBVÄRDE($A$1;"[Mått].[Vinst]",D$12,$A23)

=KUBVÄRDE("Försäljning";$B$7;D$12;$A23)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×