Funktionen KUMRÄNTA

I den här artikeln beskrivs syntaxen för formel och användning av KUMRÄNTA  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar den ackumulerade låneränta som har betalats mellan startperiod och slutperiod.

Syntax

KUMRÄNTA(ränta; periodantal; nuvärde; startperiod; slutperiod; typ)

Syntaxen för funktionen KUMRÄNTA har följande argument:

 • Ränta    Obligatoriskt. Räntesatsen.

 • Periodantal    Obligatoriskt. Det totala antalet betalningsperioder.

 • Nuvärde    Obligatoriskt. Det aktuella värdet.

 • Startperiod    Obligatoriskt. Den första perioden i beräkningen. Betalningsperioder numreras från 1.

 • Slutperiod    Obligatoriskt. Den sista perioden i beräkningen.

 • Typ    Obligatoriskt. Tidpunkten för betalning.

Typ

Tidpunkt

0 (noll)

Betalning i slutet av perioden

1.

Betalning i början av perioden

Kommentarer

 • Var noga med att ange enheterna för ränta och periodantal på ett konsekvent sätt. Om du gör månatliga avbetalningar på ett lån som löper på fyra år med en årlig ränta på 10 procent, anger du 10 %/12 för ränta och 4*12 för periodantal. Om du gör årliga avbetalningar på samma lån anger du 10 % för ränta och 4 för periodantal.

 • Om ränta ≤ 0, period antal ≤ 0 eller nuvärde ≤ 0, returnerar KUMRÄNTA #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om start_period < 1 end_period < 1, eller start_period > end_period, returnerar KUMRÄNTA #NUM. felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om typ är ett annat tal än 0 eller 1 returnerar KUMRÄNTA #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

0,09

Årlig räntesats

,30

Antal låneår

125000

Nuvärde

Formel

Beskrivning

Resultat

=KUMRÄNTA(A2/12;A3*12;A4;13;24;0)

Den totala ränta som betalades under det andra året (perioderna 13 till 24).

-11135,23213

=KUMRÄNTA(A2/12;A3*12;A4;1;1;0)

Den ränta som betalades i en enskild betalning den första månaden

-937,5

Meddelanden: 

 • Beräkna månadsräntan genom att dela räntesatsen med tolv. Beräkna antalet betalningar genom att multiplicera antalet år som pengarna ska betalas med tolv.

 • Om du vill visa resultatet i dess format i Excel på webben markerar du cellen och klickar sedan på pilen bredvid tal format i gruppen tal på fliken Start och sedan på Allmänt.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×