Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KVADAVV i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar summan av kvadraterna för datapunktsavvikelser utifrån medelvärdet för ett stickprov.

Syntax

KVADAVV(tal1; [tal2]; ...)

Syntaxen för funktionen KVADAVV har följande argument:

  • Tal1;tal2;...    Tal1 är obligatoriskt, efterföljande tal är valfria. De 1 till 255 argument för vilka du vill beräkna summan av kvadrater på avvikelser. Du kan också använda en enstaka matris eller en referens till en matris i stället för argument åtskilda av semikolon.

Kommentarer

  • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver in direkt i listan med argument räknas.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

  • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

  • Ekvationen för summan av kvadraterna på avvikelserna är:

    ekvation

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

4

5

8

7

11

4

3

Formel

Beskrivning

Resultat

=KVADAVV(A2:A8)

Summan av kvadraterna på dataavvikelser utifrån sampelmedelvärdet.

48

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×