Funktionen KVADRATSUMMA

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen KVADRATSUMMA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar summan av argumentens kvadrater.

Syntax

KVADRATSUMMA(tal1; [tal2]; ...)

Syntaxen för funktionen KVADRATSUMMA har följande argument:

  • Tal1;tal2;...    Tal1 är obligatoriskt, alla efterföljande tal är valfria. Detta är de 1 till 255 argument vars kvadrater ska summeras. Du kan också använda en enstaka matris eller en referens till en matris i stället för argument som är åtskilda med semikolon.

Kommentarer

  • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Tal, logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver direkt i argumentuppsättningen räknas.

  • Om ett argument är en matris eller en referens räknas bara talen i matrisen respektive referensen. Tomma celler, logiska värden, text eller felvärden i matrisen eller i referensen ignoreras.

  • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=KVADRATSUMMA(3;4)

Kvadratsumman för 3 och 4 (25)

25

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×