I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen LINAVSKR i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period.

Syntax

LINAVSKR(kostnad; restvärde; livslängd)

Syntaxen för funktionen LINAVSKR har följande argument:

  • Kostnad    Obligatoriskt. Initialkostnaden för tillgången.

  • Restvärde    Obligatoriskt. Värdet efter avskrivningen (tillgångens restvärde).

  • Livslängd    Obligatoriskt. Detta är antalet perioder under vilka tillgången avskrivs (tillgångens livslängd).

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

30 000 kr

Kostnad

7 500 kr

Restvärde

10

Livslängd

Formel

Beskrivning

Resultat

=LINAVSKR(A2;A3;A4)

Tillåten avskrivning för varje år.

2 250 kr

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×