Funktionen MAVRUNDA

M MROUND returnerar ett tal avrundat till en önskad multipel.

Syntax

MAVRUNDA(tal; multipel)

Syntaxen för funktionen MAVRUNDA har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Det värde som ska avrundas.

  • Multipel    Obligatoriskt. Detta är den multipel som du vill avrunda tal till.

Kommentarer

  • MAVRUNDA avrundar uppåt bort från noll om resten av divisionen av tal med multipel är större än eller lika med halva värdet av multipel.

  • Argumenten för tal och multipel måste ha samma tecken. Annars returneras ett felet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=MAVRUNDA(10; 3)

Avrundar 10 till närmaste multipel av 3.

9

=MAVRUNDA(-10; -3)

Avrundar -10 till närmaste multipel av -3.

-9

=MAVRUNDA(1,3; 0,2)

Avrundar 1,3 till närmaste multipel av 0,2.

1,4

=MAVRUNDA(5; -2)

Returnerar felmeddelandet #OGILTIGT! eftersom -2 och 5 har olika tecken.

#OGILTIGT!

Kända begränsningar

När ett decimalvärde har angetts för multipelargumentet, är avrundningens riktning odefinierat för mittpunktstal. Till exempel returnerar MAVRUNDA(6,05; 0,1) 6,0 medan MAVRUNDA(7,05; 0,1) returnerar 7,1.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×