I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av MAXA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar det största värdet i en lista med argument.

MAXA är likt MINA. Mer information finns i exemplen för MINA-funktionen.

Syntax

MAXA(värde1;[värde2];...)

Syntaxen för funktionen MAXA har följande argument:

  • Värde1     Obligatoriskt. Det första numeriska argumentet som du vill hitta det största värdet för.

  • Värde2     Valfritt. Numeriska argument mellan 1 och 255 som du vill hitta det största värdet för.

Anmärkningar

  • Argumenten kan vara tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal, textrepresentationer av tal eller logiska värden, t.ex. SANT och FALSKT, i en referens.

  • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver direkt i argumentuppsättningen räknas.

  • Om ett argument består av en matris eller en referens används endast värdena i matrisen eller referensen. Tomma celler och textvärden i matrisen eller referensen ignoreras.

  • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

  • Argument som innehåller SANT ger värdet 1, argument som innehåller text eller FALSKT ger värdet 0 (noll).

  • Om argumenten inte innehåller några värden returnerar MAXA värdet 0 (noll).

  • Om du inte vill ta med logiska värden och textrepresentationer av tal i en referens som en del av beräkningen använder du funktionen MAX.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

0

0,2

0,5

0,4

SANT

Formel

Beskrivning

Resultat

=MAXA(A2:A6)

Det största talet i området A2:A6. Eftersom värdet SANT returnerar 1 är det det största.

1

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×