I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av MDETERM  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar matrisen som är avgörandet av en matris.

Syntax

MDETERM(matris)

Syntaxen för funktionen MDETERM har följande argument:

  • Matris    Obligatoriskt. En numerisk matris med samma antal rader och kolumner.

Kommentarer

  • Matrisen kan anges som ett cellområde, t.ex. A1:C3, som en matriskonstant, t.ex. {1;2;3\4;5;6\7;8;9}, eller som ett namn på någon av dessa.

  • MDETERM returnerar felet #VÄRDE! om:

    • En eller flera celler i matrisen är tomma eller innehåller text.

    • Matrisen inte innehåller lika många rader och kolumner.

  • Matrisdeterminanten är ett tal som är härlett ur värdena i en matris. För en matris med tre rader och tre kolumner, A1:C3, definieras determinanten som:

MDETERM(A1;C3)
lika med A1*(B2*C3-B3*C2) + A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-B2*C1)

  • Matrisdeterminanter används vanligen för att lösa system av matematiska ekvationer med många variabler.

  • MDETERM beräknas med en noggrannhet på ungefär 16 siffror, vilket kan leda till ett litet numeriskt fel när beräkningen inte är fullständig. Determinanten för en singulär matris kan skilja sig från noll med 1E-16.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Data

Data

Data

1

3

8

5

1

3

6

1

1

1

1

0

7

3

10

2

Formel

Beskrivning

Resultat

=MDETERM(A2:D5)

Determinant av matrisen ovan

88

=MDETERM({3;6;1\1;1;0\3;10;2})

Determinant av matrisen som en matriskonstant

1

=MDETERM({3;6\1;1})

Determinant av matrisen i matriskonstanten

-3

=MDETERM({1;3;8;5\1;3;6;1})

Returnerar ett fel eftersom matrisen inte har ett jämnt antal rader och kolumner

#VÄRDEFEL!

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×