Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av MEDEL.OM  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler i ett område som uppfyller specifika villkor.

Syntax

MEDELOM(intervall; villkor; [medelområde])

Syntaxen för funktionen MEDEL.OM har följande argument:

 • Område    Obligatoriskt. En eller flera celler som beräknar medelvärdet för (inklusive tal eller namn) matriser eller referenser som innehåller tal.

 • Villkor    Obligatoriskt. Villkoren i form av tal, uttryck, cellreferenser eller text som anger vilka celler som ska beräknas. Villkoren kan exempelvis anges som 32, "32", ">32", "äpplen" eller B4.

 • Medelområde    Valfritt. Representerar uppsättningen med de celler som du vill beräkna medelvärdet för. Om medelområde inte anges, används område.

Kommentarer

 • Celler i ett område som innehåller SANT eller FALSKT ignoreras.

 • Om en cell i medelområde är tom, ignorerar MEDEL.OM den.

 • Om området är tomt eller ett textvärde returnerar MEDEL.OM #DIV0! felvärdet #REFERENS!.

 • Om en cell i villkor är tom, behandlar MEDEL.OM den som ett nollvärde (0).

 • Om inga celler i området uppfyller villkoren returnerar MEDEL.OM #DIV/0! felvärdet #DIVISION/0!.

 • Du kan använda jokertecken, frågetecken (?) och asterisker (*) i villkor. Ett frågetecken representerar ett obestämt enskilt tecken och en asterisk representerar en obestämd teckenföljd. Om du vill söka efter ett frågetecken eller en asterisk skriver du tilde (~) före tecknet.

 • Medelområde måste inte ha samma storlek och form som område. Vilka celler som beräknas bestäms av cellen längst upp till vänster i medelområde som används som startcell, varefter de celler som överensstämmer i storlek och form med område inkluderas. Till exempel:

Om område är

Och medelområde är

Utvärderas följande celler

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Obs!: Funktionen MEDEL.OM mäter centrala tendenser, d.v.s. mitten av en grupp med tal i en statistisk fördelning. De tre vanligaste måttmetoderna för beräkning av centrala tendenser är:

 • Medel     som är det aritmetiska medelvärdet. Medelvärdet beräknas genom att en grupp tal summeras för att sedan divideras med antalet tal i gruppen. Medelvärdet av 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 30 dividerat med 6, d.v.s. 5.

 • Median     som är det mittersta talet i en grupp med tal. Hälften av talen har alltså värden som är större än medianvärdet och hälften av talen har värden som är mindre. Medianvärdet för 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 4.

 • Läge     som är det vanligast förekommande talet i en grupp med tal. Typvärdet för 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 3.

För symmetriska fördelningar av talgrupper är de tre måttmetoderna för centrala tendenser samma. För sneda fördelningar av talgrupper kan de däremot skilja sig.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du ändra kolumnbredden så att alla data visas.

Egendomsvärde

Provision

100000

7000

200000

14000

300000

21000

400000

28000

Formel

Beskrivning

Resultat

=MEDEL.OM(B2:B5;"<23000")

Medelvärdet för alla provisioner som är mindre än 23 000. Tre eller fyra provisioner uppfyller detta villkor, och har summan 42 000.

14000

=MEDEL.OM(A2:A5;"<250000")

Medelvärdet för alla egendomsvärden som är mindre än 250 000. Två av de fyra egendomsvärdena uppfyller detta villkor, och har summan 300 000.

150000

=MEDEL.OM(A2:A5;"<95000")

Medelvärdet för alla egendomsvärden som är mindre än 95 000. Eftersom det finns 0 egendomsvärden som uppfyller detta villkor returnerar funktionen MEDEL.OM felet #DIVISION/0! eftersom den försöker dividera med 0.

#DIVISION/0!

=MEDEL.OM(A2:A5;">250000";B2:B5)

Medelvärdet för alla provisioner med ett egendomsvärde som är större än 250 000. Två provisioner uppfyller detta villkor och har summan 49 000.

24500

Exempel 2

Område

Vinst (tusental)

Öst

45678

Väst

23789

Norr

-4789

Syd (nytt kontor)

0

Mittregionen

9678

Formel

Beskrivning

Resultat

=MEDEL.OM(A2:A6;"=*Väst";B2:B6)

Medelvärdet för alla vinster för Väst- och Mittregionerna.

16733,5

=MEDEL.OM(A2:A6;"<>*(nytt kontor)";B2:B6)

Medelvärdet för alla vinster för alla regioner utom nya kontor.

18589

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×