Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av MEDEL.OMF i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor.

Syntax

MEDEL.OMF(medelområde; villkorsområde1; villkor1; [villkorsområde2; villkor2]; ...)

Syntaxen för funktionen MEDEL.OMF har följande argument:

 • Medelområde    Obligatoriskt. En eller flera celler för medelvärde (inklusive tal eller namn), matriser eller referenser som innehåller tal.

 • Villkorsområde1, villkorsområde2, …    Villkorsområde 1 är obligatoriskt och ytterligare villkorsområden är frivilliga. Representerar 1 till 127 områden som du vill utvärdera de associerade villkoren.

 • Villkor1, villkor2, ...    Villkor 1 är obligatoriskt och ytterligare villkor är frivilliga. Representerar 1 till 127 villkor i form av tal, uttryck, cellreferenser eller text som anger vilka celler som ska beräknas. Villkoren kan exempelvis anges som 32, "32", ">32", "äpplen" eller B4.

Kommentarer

 • Om medelområdet är tomt eller ett textvärde returnerar MEDEL.OMF felvärdet #DIVISION/0!.

 • Om en cell i ett villkorsområde är tom, behandlar MEDEL.OMF den som ett nollvärde (0).

 • Celler i område som innehåller värdet SANT returnerar 1 och celler i område som innehåller värdet FALSKT returnerar 0 (noll).

 • Cellerna i medelområde används bara i beräkningen av medelvärdet om alla tillhörande villkor är sanna för cellen.

 • Till skillnad från kriterierna i funktionen MEDEL.OM måste varje villkorsområde i MEDEL.OMF ha samma storlek och form som summaområde.

 • Om celler i medelområde inte kan översättas till tal returnerar MEDEL.OMF felvärdet #DIVISION/0!.

 • Om inga celler uppfyller samtliga villkor returnerar MEDEL.OMF felvärdet #DIVISION/0!.

 • Du kan använda jokertecken, frågetecken (?) och asterisker (*) i villkor. Ett frågetecken representerar ett obestämt enskilt tecken och en asterisk representerar en obestämd teckenföljd. Om du vill söka efter ett frågetecken eller en asterisk skriver du tilde (~) före tecknet.

Obs!: Funktionen MEDEL.OMF mäter centrala tendenser, d.v.s. mitten av en grupp med tal i en statistisk fördelning. De tre vanligaste måttmetoderna för beräkning av centrala tendenser är:

 • Medel     som är det aritmetiska medelvärdet. Medelvärdet beräknas genom att en grupp tal summeras för att sedan divideras med antalet tal i gruppen. Medelvärdet av 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 30 dividerat med 6, d.v.s. 5.

 • Median     som är det mittersta talet i en grupp med tal. Hälften av talen har alltså värden som är större än medianvärdet och hälften av talen har värden som är mindre. Medianvärdet för 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 4.

 • Läge     som är det vanligast förekommande talet i en grupp med tal. Typvärdet för 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 3.

För symmetriska fördelningar av talgrupper är de tre måttmetoderna för centrala tendenser samma. För sneda fördelningar av talgrupper kan de däremot skilja sig.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du ändra kolumnbredden så att alla data visas.

Elev

Första

Andra

Sista

Test

Test

Prov

Betyg

Betyg

Betyg

Jonas

75

85

87

Katarina

94

80

88

Hans

86

93

Ofullständigt

Magnus

Ofullständigt

75

75

Formel

Beskrivning

Resultat

=MEDEL.OMF(B2:B5; B2:B5; ">70"; B2:B5; "<90")

Genomsnittligt betyg på det första provet med en poäng mellan 70 och 90, för alla elever (80,5). Resultatet Ofullständigt tas inte med i beräkningen eftersom det inte är ett numeriskt värde.

75

=MEDEL.OMF(C2:C5; C2:C5; ">95")

Genomsnittligt betyg på det andra provet för alla elever med högre poäng än 95. Eftersom det inte finns några resultat som är högre än 95 returneras #DIVISION/0!.

#DIVISION/0!

=MEDEL.OMF(D2:D5; D2:D5; "<>Ofullständigt"; D2:D5; ">80")

Genomsnittligt betyg på slutprovet för alla elever med en poäng som är högre än 80 (87,5). Resultatet Ofullständigt tas inte med i beräkningen eftersom det inte är ett numeriskt värde.

87,5

Exempel 2

Typ

Pris

Stad

Antal sovrum

Garage?

Mysigt ranchhus

230000

Issaquah

3

Nej

Trivsam enplansvilla

197000

Bellevue

2

Ja

Coolt Cape Cod-hus

345678

Bellevue

4

Ja

Ståtligt suterränghus

321900

Issaquah

2

Ja

Exklusivt hus i tudorstil

450000

Bellevue

5

Ja

Elegant kolonialstil

395000

Bellevue

4

Nej

Formel

Beskrivning

Resultat

=MEDEL.OMF(B2:B7; C2:C7; "Bellevue"; D2:D7; ">2";E2:E7; "Ja")

Medelpris för ett hus i Bellevue med minst 3 sovrum och garage

397839

=MEDEL.OMF(B2:B7; C2:C7; "Issaquah"; D2:D7; "<=3" ;E2:E7; "Nej")

Medelpris för ett hus i Issaquah med upp till 3 sovrum och utan garage

230000

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×