I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen MGM i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar minsta gemensamma multipel för heltal. Minsta gemensamma multipel är det minsta positiva heltal som är en multipel av alla heltalsargumenten tal1, tal2 o.s.v. Använd funktionen MGM om du vill lägga ihop bråk med olika nämnare.

Syntax

MGM(tal1; [tal2]; ...)

Syntaxen för funktionen MGM har följande argument:

  • Tal1;tal2;...    Tal1 är obligatoriskt, alla efterföljande tal är valfria. De 1 till 255 värden som du vill beräkna minsta gemensamma multipel för. Värden som inte är heltal avkortas till heltal.

Kommentarer

  • Om något argument är icke-numeriskt returnerar FUNKTIONEN #VALUE! felvärde.

  • Om något argument är mindre än noll returnerar FUNKTIONENCM #NUM! felvärde.

  • Om FUNKTIONENCM(a;b) >=2^53 returnerar CMM #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=MGM(5;2)

Minsta gemensamma multipel av 5 och 2

10

=MGM(24; 36)

Minsta gemensamma multipel av 24 och 36

72

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×