Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av MINSTA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data. Använd denna funktion för att returnera värden med en viss relativ position i en mängd data.

Syntax

MINSTA(matris,n)

Syntaxen för funktionen MINSTA har följande argument:

  • Matris    Obligatoriskt. En matris eller ett område med numeriska värden som du vill bestämma det n:te minsta värdet för.

  • n    Obligatoriskt. Den position (från det minsta) i matrisen eller området med data som ska returneras.

Anmärkningar

  • Om matris är tom returnerar MINSTA felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om n ≤ 0 eller om n överstiger antalet datapunkter returnerar MINSTA felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om n är antalet datapunkter i matris ger MINSTA(matris;1) det minsta värdet och MINSTA(matris;n) ger det största värdet.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data 1

Data 2

3

1

4

4

5

8

2

3

3

7

4

1,2

6

54

4

8

7

23

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=MINSTA(A2:A10;4)

Fjärde minsta talet i första kolumnen (4)

4

=MINSTA(B2:B10;2)

Andra minsta talet i andra kolumnen (3)

3

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×