Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som betecknar ett heltal mellan 0 och 59 som representerar minuten i timmen.

Syntax

Minute( time )

Den tid somargument är en variant, numeriskt uttryck, stränguttryck eller en kombination av dessa som kan representera en tid. Om tiden innehåller Null returneras Null.

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT Minute([DateTime]) AS MinuteValue FROM ProductSales;

Returnerar "Minut"-värdena i fältet "DateTime" utan någon annan information och visas i kolumnen MinuteValue.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen Minut för att hämta minuten i timmen från en angiven tid. I utvecklingsmiljön visas tidsformatet i kort tidsformat med de lokala inställningarna för koden.

Dim MyTime, MyMinute
MyTime = #4:35:17 PM# ' Assign a time.
MyMinute = Minute(MyTime) ' MyMinute contains 35.

Välja rätt datumfunktion

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×