Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen NOMAVKFÖRF i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen.

Syntax

NOMAVKFÖRF(betalning; förfall; utgivning; ränta; pris; [bas])

Viktigt!: Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.

Syntaxen för funktionen NOMAVKFÖRF har följande argument:

 • Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.

 • Förfall    Obligatoriskt. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.

 • Utgivning    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets utgivningsdatum, i form av ett datumserienummer.

 • Ränta    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets räntesats vid utgivningsdatumet.

 • Pris    Obligatoriskt. Värdepapperets pris per 100 kr nominellt värde.

 • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

 • Likviddagen är dagen då en kupong (t ex en obligation) köps in. Förfallodagen är dagen då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2008 och köps in sex månader senare. Utgivningsdagen skulle då vara 1 januari 2008, likviddagen skulle vara 1 juli 2008 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2038, 30 år efter utgivningsdagen 1 januari 2008.

 • Betalning, förfall, utgivning och bas avkortas till heltal.

 • Om betalning, förfall eller utfärdande inte är ett giltigt datum returnera #VALUE r NOMAKFÖRMAFÖRD felvärde.

 • Om ränta < 0 eller om pris är ≤ 0 returnerar NOMAKFÖRMA #NUM! felvärde.

 • Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar NOMAKFÖRMA #NUM! felvärde.

 • Om betalning ≥ förfall returnerar NOMAMAFÖRD #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

15/3-08

Avtalsdatum

3/11-08

Förfallodatum

8/11-07

Ärende-datum

6,25 %

Procentkuponger varje halvår

100,0123

Pris

0

30/360-bas (se ovan)

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=NOMAVKFÖRF(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Avkastningen med villkoren ovan (0,060954 eller 6,10 %)

6,10 %

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

GÅ MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×