Funktionen NU

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av NU i Microsoft Excel. Länkar till mer information om hur du arbetar med datum och tider finns i avsnittet Se även.

Beskrivning

Returnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid. Om cellformatet var Allmänt innan funktionen angavs, ändras cellformatet så att det överensstämmer med det datum- och tidsformat som har angetts i de nationella inställningarna. Du kan ändra datum- och tidsformatet för cellen med kommandona i gruppen Tal på fliken Start.

Funktionen NU är användbar när du behöver visa aktuellt datum och aktuell tid i ett kalkylblad eller beräkna ett värde baserat på aktuellt datum och aktuell tid, och få det värdet uppdaterat varje gång du öppnar kalkylbladet.

Obs!: Om funktionen NU inte uppdaterar cellvärden som du förväntar dig, kan du behöva ändra inställningar som styr när arbetsboken eller kalkylbladet beräknas om. Dessa inställningar kan ändras på Kontrollpanelen för skrivbordsprogrammet Excel.

Syntax

NOW

Syntaxen för funktionen NU har inga argument.

Kommentarer

  • Excel lagrar datum som serienummer så att de kan användas i beräkningar. Som standard har 1 januari 1900 serienummer 1 och 1 januari 2008 serienummer 39448 eftersom datumet infaller 39 447 dagar efter den 1 januari 1900.

  • Siffrorna till höger om decimalkommat i talet anger tiden och siffrorna till vänster anger datum. Talet 0,5 motsvarar t ex klockan 12:00 på dagen.

  • Resultaten av funktionen NU ändras bara när kalkylbladet beräknas eller när ett makro som innehåller funktionen körs. De uppdateras inte kontinuerligt.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=NU()

Returnerar dagens datum och aktuellt klockslag.

2011-11-06 19:03

=NU()-0,5

Returnerar datumet och klockslaget 12 timmar tidigare (-0,5 dagar sedan).

2011-11-06 07:03

=NU()+7

Returnerar datumet och klockslaget 7 dagar längre fram.

2011-11-13 19:03

=NU()-2,25

Returnerar datumet och klockslaget 2 dagar och 6 timmar tidigare (-2,25 dagar sedan).

2011-11-04 13:03

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×